De impact van de veranderende samenleving

Op donderdag 2 september 2021 realiseerden we Huis van het Werk Strategisch LIVE met als thema De impact van de veranderende samenleving. Er waren ongeveer 80 werkgevers (directie en HR) en vertegenwoordigers vanuit onderwijs en overheid. Inspirerende presentaties van de sprekers:

  • Ir. Paul de Ruijter – De Ruijter Strategie en Executive Lecturer aan Nyenrode Business Universiteit
  • HVC – Gertjan de Waard MBA, directeur
  • Kaptein, Cheese and Butter Solutions – Mireille Kaptein, directeur
  • Philips – Isabel Nagel-Dorrestijn, HR Business Partner

KIJK NU TERUG!

Coronacheck, inschrijven en ontvangst door officemanager Arienne van Stek.

Renate Ooms, manager Huis van het Werk heet iedereen van harte welkom en fijn dat we elkaar weer live zien. Proost!

Margret de Blanken, directeur Inholland Academy en voorzitter Huis van het Werk.

‘Bent u als werkgever bezig met de toekomst? Hoe gaat u anticiperen op een nieuwe recessie, vergrijzing, meer zorg & welzijn, ecologische grenzen die bereikt zijn, data en techniek, banen die verschijnen en verdwijnen, nieuwe generaties met andere keuzes en internationaal werken?’ Ir. Paul de Ruijter van de Ruijter Strategie en Executive lecturer aan de Universiteit Nyenrode.

Directeur Gertjan de Waard van HVC.

Wethouder Elly Konijn van de gemeente Alkmaar feliciteerde de werkgevers en bedankte iedereen voor hun inzet en de prachtige resultaten!

Felicitaties, awards en bloemen voor de 12 werkgevers die deelnamen aan het FIT-programma voor langer, leuker en gezonder werken. Het FIT-programma werd mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Europees Sociaal Fonds. De gemeente Alkmaar en de stuurgroep Werkvermogen op maat (RPAnhn, FNV en VNO-NCW) hielden toezicht hoe Huis van het Werk dit project realiseerde.

Een trotse directeur Arjan Vethman van het Horizon College uit Alkmaar.

En een blije HR-manager Birgitte Duijf (rechts) en HR-assistent Britt Nieuwenhuis van Overdie Metal Group.

Directeur Mireille Kaptein van Kaptein.

‘De impact van de veranderende samenleving heeft invloed op het werkvermogen van werknemers. Philips werkt daarom hard en in de volle breedte aan duurzame inzetbaarheid en werkvermogen.’ HR Business Partner Isabel Nagel-Dorrestijn van Philips.

fotografie: Suzanne Dubbeldam

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image