Huis van het Werk,
HR-netwerk­orga­nisa­tie in Noord-Holland Noord

“Een gezamen­lijke aanpak van de HR-uit­dagingen binnen de regio is effec­tiever dan losse initia­tieven.”

Boardroomsessie

Hoe voorkomen we leegloop van bedrijven en het vertrek van talenten uit onze regio? Hoe krijgen en behouden we het juiste talent voor werkgevers? En hoe benutten we het volledige potentieel van al onze (toekomstige) werknemers? Hoe communiceren we met overheid en onderwijs als ondernemers?

Op deze en andere HR-gerelateerde vragen en uitdagingen helpt Huis van het Werk als HR-netwerkorganisatie werkgevers, directies en HR-professionals in Noord-Holland een antwoord te vinden.

Huis van het Werk is een zelfstandige stichting van regionale werkgevers, opgericht om de samenwerking op de arbeidsmarkt tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, de zogeheten triple helix, verder te verbeteren. Een gezamenlijke aanpak van de HR-uitdagingen binnen de regio is immers effectiever dan losse initiatieven.

Dé HR-net­werk­orga­nisatie voor de regio

Voor onze aangesloten partners houden wij ons bezig met uiteenlopende activiteiten op (strategisch) HR-vlak:

  • Leven Lang Ontwikkelen
  • strategisch personeelsmanagement
  • kennis verzamelen en delen inzake duurzame inzetbaarheid
  • (sociale) innovatie
  • technologische ontwikkelingen
  • nieuw leiderschap
  • HR-transformatie
  • demografische en maatschappelijke veranderingen
  • duurzaam werkgeverschap
  • innovatieve & daadkrachtige werkgevers en werknemers in de regio

Waarom Huis van het Werk

Middelgrote werkgevers (50-250) hebben behoefte aan strategisch HR-support gericht op de regio (talenten ontwikkelen, personeel werven en vasthouden). Bestaande organisaties spreken de taal van de ondernemer niet en missen daardoor de aansluiting. Huis van het Werk is de HR-netwerkorganisatie die de regionale taal van de ondernemers wel spreekt en daardoor effectiever is in strategisch HR-beleid.

Waar staat Huis van het Werk

Wij nemen in de regio een eigen, onafhankelijke positie in als initiator, inspirator, verbinder, kennisdeler en promotor. Als zelfstandige stichting zonder winstoogmerk kunnen wij onafhankelijk organiseren en adviseren.

Wat doet Huis van het Werk

We vertegenwoordigen werkgevers bij alle relevante (regionale) organisaties en subsidieverstrekkers. We faciliteren bij subsidieaanvragen, organiseren events voor kennisdeling (professionalisering HR) en netwerken (samen staan we sterker).

Meer weten over Huis van het Werk

Wilt je meer informatie over ons lidmaatschap en wil je graag aansluiten bij onze HR-netwerkorganisatie? Neem dan contact op via info@huisvanhetwerk.nl of bel 072-2340433.

Wij vertellen je er graag meer over!

“Blijf werken aan de ontwikkeling van je mensen en ze zijn gemotiveerder, leveren een hogere productiviteit en de kans dat ze blijven is groter”

Petra van de Goorbergh

Chef Werk Argumentenfabriek, en spreker op de Boardroomsessie over Leven Lang Ontwikkelen.

Bestuur

Margret de Blanken

Margret de Blanken

Voorzitter

Jeroen Erkamp

Jeroen Erkamp

Penningmeester

Jan Rosier

Jan Rosier

Secretaris

Jeroen Haanstra

Jeroen Haanstra

Bestuurslid

Heb je een vraag? Laat het ons weten!

Naam(Vereist)
Aanmelden voor de nieuwsbrief