'WERKGEVERS IN NOORD-HOLLAND NOORD NEMEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR NU EN IN DE TOEKOMST VAN HUN REGIO'

Daarom sluiten zij zich aan bij het niet-commerciële HR-netwerk Huis van het Werk. Samen gaan we aan de slag voor 240.000 werknemers.  

Een duurzame werkgelegenheid, stabiliteit en het aanpakken van de krapte op de NHN- arbeidsmarkt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, onderwijs, en werkgevers. Voor een optimale versteviging van die arbeidsmarkt dienen werkgevers en werk(zoek)enden zich nadrukkelijker te richten op scholing, innovatie, werven en matchen waarbij Huis van het Werk de spin in het web vanuit de werkgevers is.

Onze gezamenlijke vragen
Hoe voorkomen we leegloop van bedrijven en het vertrek van talenten uit onze regio? Hoe krijgen en behouden we het juiste talent voor onze werkgevers? Hoe benutten we het volledige potentieel van al onze (toekomstige) werknemers? Hoe zorgen we met elkaar ervoor dat we het talent van de regio kunnen vasthouden en inzetten om de noodzakelijke innovatie bij bedrijven voor toekomstige ontwikkelingen naar een volgend niveau te krijgen? Allemaal vragen waarop wij alleen gezamenlijk de antwoorden kunnen geven, maar waarbij wij ook gezamenlijk de uitvoering in handen kunnen én moeten nemen. Om dit gezamenlijk, grondig en regionaal aan te kunnen pakken, is het essentieel dat ons netwerk verder groeit.

Wie zijn wij
Ons bestuur bestaat uit Occo Koedijker,
Margret de Blanken en Jeroen Veerman, die allen werkgever en/of HR-gerelateerde functies hebben bij diverse werkgevers in Noord-Holland Noord. Vandaar dat we als geen ander weten wat er leeft bij de werkgevers. Verder
dragen HRD-relatiemanager Renate Ooms en office manager Annemies Somers zorg voor de dagelijkse uitvoering en activiteiten. Sinds de oprichting van huis van het Werk in 2013 is er veel gebeurd en veranderd in Nederland, maar ook op de arbeidsmarkt in de regio. Ook daarop anticiperen wij als organisatie. Wij werken samen met partijen als de provincie, RPAnhn, ONHN, Onderwijs, WSP-NHN, UWV, EF, FNV en VNO-NCW.

Inhoudelijke pijlers
Huis van het Werk wil regionaal inspireren, verbinden en informeren met pijlers als: Human Innovation, mobiliteit, subsidietrajecten, innovatie en duurzaamheid, Human Interest en economisch nieuws van en over de bedrijven in Noord-Holland Noord. Maar organiseert ook concrete activiteiten zoals matchen van vraag en aanbod, talenten behouden en doorontwikkelen, intersectorale mobiliteit, etc. Hierdoor creëren wij een platform voor de in-, uit-, zij- en doorstroom van (toekomstig) gekwalificeerd personeel.

Geven en nemen
Door aan te sluiten bij Huis van het Werk nemen werkgevers verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. Hiermee behalen zij vele voordelen op HR-gebied, denk aan het zoeken naar werkervaringsplaatsen of tijdelijke in- en uitleen van eigen personeel, korting op onderwijs, participeren in subsidietrajecten, opleidingstrajecten, duurzame inzetbaarheid en het leren van werkgevers in de buurt. Huis van het Werk kan werkgevers ook in contact brengen met anderen die met vergelijkbare vraagstukken rondlopen of met partijen die relevant kunnen zijn. Wij zoeken naar mogelijkheden om ons netwerk duurzaam onafhankelijk en financieel gezond te houden. Meer partners, andere vormen van funding, ideeën en aanmeldingen zijn van harte welkom!

Diversiteit in activiteiten
Met inmiddels 50 partners delen wij kennis en ervaring tijdens de volgende activiteiten:

  • Huis van het Werk Meet & Match: Maandelijkse operationele meeting van HR-professionals bij een van de partnerbedrijven gericht op regionale en intersectorale mobiliteit, uitwisselen van ontwikkelingen, best practises.
  • Huis van het Werk Strategisch: Kwartaalbijeenkomst met HR-management en directie gericht op strategische HR-thema’s en verbinding.
  • Huis van het Werk Workshops: Maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd door experts op het gebied van HR.
  • Huis van het Werk Academie (nog in ontwikkeling):  Digitaal persoonlijk ontwikkelplatform waarin een leven lang ontwikkelen voor de regio toegankelijk wordt gemaakt.
Graham Bell

Bij deze nodigen wij werkgevers van harte uit om eens te komen kijken bij een van onze activiteiten, of in gesprek te gaan met onze HRD relatiemanager, Renate Ooms.
Wil je meer weten? Bel 06 - 250 140 38 of mail naar info@huisvanhetwerk.nl 
Inschrijven voor onze nieuwsbrief kan via pagina NIEUWS