huis van het werk

maart, 2020

‘Zorgen dat alles doorgaat’

Peter Mol Directeur Stadswerk072 Alkmaar

Coronacrisis of niet: Stadswerk072 (218 werknemers) draait op volle toeren. Directeur Peter Mol en HR-adviseur Catharina van Son grijpen de situatie aan om digitaliseringsprocessen te versnellen.

Stadswerk072, de dienstverlener op het gebied van afvalinzameling, groenbeheer en openbare ruimte in en om Alkmaar, draait op de toppen van haar kunnen – ondanks, of misschien wel juist dóór de coronacrisis. Het bedrijf is dan ook verantwoordelijk voor een aantal vitale processen in de gemeente. Directeur Peter Mol: ‘Onze eerste prioriteit is afvalinzameling. Dat moet altijd doorgaan, ook voor de volksgezondheid. Verder zijn de riolering, verkeersinstallaties, brugbediening en openbare verlichting nu het belangrijkst.’ Keuzes maken Om ruimte te maken voor die prioriteiten heeft Stadswerk072 de werkzaamheden direct anders georganiseerd. ‘Grof vuil, bijvoorbeeld, halen we niet meer op; mensen kunnen dat zelf naar de inzamelstations brengen. Plaagdierbestrijding staat op een laag pitje; we willen nu niet onnodig bij mensen thuis komen. De bezetting op onze calamiteitendienst hebben we juist verdubbeld. Zo draait alles vooralsnog goed door.’ Ziekmeldingen Cruciaal voor Stadswerk072 zijn de chauffeurs met een groot rijbewijs. HR-adviseur Catharina van Son: ‘We hebben hen nodig op onze wagens, anders kunnen die niet rijden. Dus onze chauffeurs kunnen in principe niet uitvallen.’ Stadswerk072 heeft inmiddels wel iets meer ziekmeldingen dan anders. Van Son: ‘Natuurlijk blijft iemand thuis met klachten zoals hoesten of verkoudheid. En er zijn ook medewerkers die we preventief thuishouden omdat ze tot de risicogroepen behoren. Maar we krijgen de bezetting nog goed rond. Mensen die nu thuiszitten, bieden we online cursussen aan, zodat ze iets kunnen doen waar ze straks in hun werk iets aan hebben.’ Afstand houden Nog een punt van zorg: de risico’s voor de medewerkers in de buitendienst. Van Son: ‘Het contact met collega’s en ook burgers beperken we tot een minimum. We laten mensen zoveel mogelijk in vaste koppels werken en houden de anderhalve meter afstand in acht.’ Mol: ‘Op de afvalwagens is dat trouwens lastig: in veel gevallen zitten daar verplicht twee mensen op. Een collega kwam met het idee om de cabine van binnen op te splitsen met een stevig gespannen plastic afscheiding. We bekijken nu of dat werkbaar is en ook genoeg beschermt.’ Meer dan ICT Voor het kantoorpersoneel van Stadswerk072 was vooral de omschakeling naar zoveel mogelijk thuiswerken ingrijpend. Mol: ‘De plannen ervoor waren er wel hoor, maar we wilden onze nieuwe huisvesting afwachten om eerst de ICT te vernieuwen. We grijpen deze situatie nu maar aan om de dingen te versnellen.’ Van Son: ‘Met alleen ICT ben je er niet. Zo’n omschakeling betekent ook ánders werken. Sturen op resultaat, werken vanuit vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid krijgen én nemen. Deze crisis is eigenlijk een mooie testcase.’ Mol: ‘Ik was zelf ook helemaal niet zo’n voorloper, maar deze week heb ik de voordelen ervaren: ik moest met mijn auto naar de garage, maar er was ook een belangrijke vergadering. Dus zat ik om 8 uur ’s ochtends in een rustig hoekje van de garage online te vergaderen. Geweldig!’ « Stadswerk072 in cijfers:

  • 218 mensen in dienst
  • 75 vast gedetacheerde medewerkers vanuit WNK Personeelsdiensten
  • ca 10% flexibele schil

Stadswerk072 is partner van Huis van het Werk. stadswerk072.nl

Samenwerken, juist nu! Noord-Hollandse werkgevers hebben elkaar nu meer dan ooit nodig, ervaart Peter Mol. ‘Je werkt niet op een eiland. Je stad, je regio, je mensen en hun families: we delen dat met elkaar. Ik vind het mooi om te merken dat veel bedrijven dezelfde waarden hebben. Dat we elkaar en onze omgeving willen helpen. Zo heb ik al contact gehad met collega’s uit de regio om bijvoorbeeld chauffeurs over te nemen, mochten die ergens zonder werk komen te zitten. En andersom ook: een bedrijf neemt tijdelijk een klus van ons over zodat wij ons kunnen focussen op onze kerntaak. Als sector helpen we met z’n allen mee in de strijd tegen het coronavirus. Daar ben ik ontzettend trots op.’ «

In deze bizarre coronacrisistijd vraagt Huis van het Werk aan directie en HR-managers hoe het met hen en hun organisatie gaat. Is het (nog) business as usual of juist dagelijks improviseren om overeind te blijven?

© 2020 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image