huis van het werk

oktober, 2019

NHN-werkgevers hebben hulp nodig

Naast een mogelijke recessie dreiging zien we in rap tempo het werk en de hiervoor benodigde vaardigheden of skills veranderen. Als je als werknemer jezelf dus niet blijft ontwikkelen loop je het risico al snel je baan te verliezen. Maar zijn alle hardwerkende werkgevers bezig met Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen en van wie krijgen ze hulp?

De Nederlandse economie bevindt zich in een fase van hoog conjunctuur. Hoewel er in de ons omringende landen inmiddels geen sprake meer is van economische groei, dan wel zeer kleine groei, zijn de perspectieven voor Nederland op korte termijn nog goed. De hoog conjunctuur heeft een enorme groei/impact op de arbeidsmarkt gehad. We zijn nu in een fase beland van ongekende krapte op de arbeidsmarkt (niet voor alle beroepsgroepen overigens) en nagenoeg iedereen die werken kan, werkt ook. Echter naast een mogelijke recessie dreiging zien we in rap tempo het werk en de hiervoor benodigde vaardigheden of skills veranderen. Duurzame Inzetbaarheid (langer doorwerken, lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en inspelen op technologische veranderingen) en Leven Lang Ontwikkelen zijn daarom noodzakelijke programma’s geworden voor werkgevers en werknemers.

Nu aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid

Kennis, en daarmee de arbeidswaarde, veroudert dus snel. De 21st century skills doen hun intrede en waar vroeger (tien jaar geleden) na het behaalde (vak)diploma de focus op werken kwam zal er in de nabije toekomst veelal sprake zijn van leren en werken naast elkaar. Als je als werknemer jezelf dus niet blijft ontwikkelen loop je het risico al snel je baan te verliezen. Het is dus zeer belangrijk om aandacht te geven aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers nu ze nog aan het werk zijn.

Onvoldoende kennis en mogelijkheden bij MKB

Natuurlijk zijn dit zaken van zowel de werkgever als werknemer waarbij de werkgever de voortrekkersrol vervult. Echter de kennis en ervaring die wij als Huis van het Werk de laatste jaren hebben opgedaan hebben ons geleerd dat veel werkgevers en dus ook werknemers onvoldoende bewust zijn van deze urgentie. Veelal ontbreekt het aan tijd en aandacht omdat alle zeilen moeten worden bijgezet om de gewenste productie of dienstverlening te realiseren. De deadlines van deze maand wegen zwaarder dan die over 2 tot 5 jaar. Daarnaast kenmerkt Noord-Holland Noord zich door het grote aantal midden- en kleinbedrijven. Veelal ontbreekt het in deze bedrijven aan voldoende kennis en mogelijkheden om aan zaken als Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen te werken.

Werkgevers hebben dus hulp nodig

Hulp die wij als Huis van het Werk bieden door activiteiten en programma's te realiseren en als HR-werkgeversorganisatie samen te werken met onderwijs en overheid. Gezamelijk de regionale HR-uitdagingen aan te gaan van deze tijd.

Activiteiten en programma's van Huis van het Werk:

  • HUIS VAN HET WERK STRATEGISCH Bijeenkomsten met een HR-thema toegankelijk voor alle werkgevers in de regio met sprekers als ING Global, TATA STEEL, CONO kaasmakers, Sociaal Economische Raad, Robidus, AZ voetbalclub, PWC, Universiteit Maastricht, etc.
  • HUIS VAN HET WERK WORKSHOP Aansluitend op een HR-thema praktische kennis opdoen voor HR-adviseurs.
  • HUIS VAN HET WERK MEET & MATCH Partners van Huis van het Werk gaan bij elkaar op bezoek om kennis te delen en elkaar te leren kennen. Alleen toegankelijk voor leden.
  • HUIS VAN HET WERK PROGRAMMA Met bijvoorbeeld subsidie van het Europees Sociaal Fonds opstarten van een ondersteuningsprogramma om als werkgever actief bezig te gaan met bijvoorbeeld Intersectorale Mobiliteit, Duurzame Inzetbaarheid, etc.
  • REGIONALE COMMUNICATIE Om de HR-thema's en de activiteiten van Huis van het Werk onder de aandacht te brengen van werkgevers in Noord-Holland Noord realiseren we een krant NHN WERKT! en andere online/offline communicatie.
  • HUIS VAN HET WERK CAMPUS Online platform voor partner HR-professionals voor nieuws, vraag/aanbod (vacatures), tools en een kennisbank

Huis van het Werk wil natuurlijk NHN-werkgevers graag helpen om de uitdagingen van de toekomst gezamelijk aan te gaan. « Kom eens vrijblijvend kijken bij een van onze activiteiten.

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image