huis van het werk

mei, 2019

Werving wordt een steeds groter probleem

Uit het jaarlijkse Performa HR-trendonderzoek blijkt dat arbeidscommunicatie en employer branding hoog scoren op de HR-agenda. Het lijkt erop dat de war on talent voorbij is en dat het talent gewonnen heeft. Maar om kandidaten te winnen moet HR ze wel eerst verleiden. De krapte op de arbeidsmarkt gaat echter harder dan HR-professionals inschatten. De verwachting is dat de wervingsproblematiek dit jaar 78% van de organisaties treft. Voor HR is de belangrijkste rol dan ook om voldoende en toegerust menselijk kapitaal beschikbaar te hebben om de bedrijfsdoelen te realiseren. HR moet dus vooruitkijken, plannen en op tijd actie ondernemen. Momenteel ervaart een vijfde van de bedrijven belemmeringen bij het uitvoeren van hun activiteiten door een tekort aan personeel. Dit tekort zet een bovengrens op de productiviteit en een rem op de groei. Bij het plannen voor werving & selectie kan deze trendvoorspelling voor HR-managers zeker behulpzaam zijn. «

Bron: intermediair.nl

ING innoveert met arbeidsvoorwaarden

Onlangs werd met behulp van co-creatie de nieuwe agile cao van ING een feit. Met als uitgangspunt: minder regels en meer principes. In de flexibele cao zijn afspraken gemaakt over vakmanschap, wellbeing, en werkgeluk. Ook komt er een pilot met ongelimiteerde vakantiedagen. Tijdens de cao-looptijd is het mogelijk om nieuwe afspraken te maken en achterhaalde afspraken eruit te halen. Al eerder introduceerde ING het vier weken betaald ‘vaderschapsverlof’, daar komen nu volgens afspraak met de vakorganisaties ongelimiteerde vakantiedagen bij. Het heeft als doel de regelgeving volledig weg te halen en het aantal dagen af te stemmen op de behoefte van de medewerker. Dit kan per jaar en levensfase voor iedereen verschillen. Natuurlijk wordt er wel altijd een link gelegd met productiviteit en performance. ING start met een pilot onder zes- tot achthonderd medewerkers. «

Bron: CHRO.nl

© 2020 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image