huis van het werk

maart, 2019

Je hebt elkaar nodig

naam: Jeroen Veerman

functie: directeur H&S Adviesgroep

leeftijd: 47 jaar

huis van het werk: penningmeester

‘Sinds de lancering van het idee van Huis van het Werk ben ik al betrokken geweest bij dit mooie samenwerkingsverband. In het begin lag de nadruk op het zorgen dat de uitstroom van de ene werkgever mogelijk instroom bij de andere werkgever kon betekenen. Het viel mij op dat de samenwerking op arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen tussen het bedrijfsleven op regionaal niveau eigenlijk niet georganiseerd was. Mijn drijfveer bij het opzetten van Huis van het Werk was vooral om die onderlinge samenwerking te verbeteren, want zowel in goede als in slechte tijden heb je elkaar als werkgevers nodig. ‘Dat die samenwerking juist over de sectoren en branches heen ging was vanaf het begin ons doel en blijkt nu erg goed uit te pakken.’ In de afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een sterk werkgeverscollectief die richting overheid en onderwijs een goede gesprekspartner is om de problemen op de arbeidsmarkt van dit moment en in de toekomst te bespreken. Maar vooral om daar concrete acties op te ondernemen, zoals kennis delen en het organiseren van activiteiten, programma’s en evenementen. Alles voor én door werkgevers. Het is mooi dat Huis van het Werk in Nederland wordt gezien als een goed voorbeeld hoe regionale samenwerking van werkgevers eruit zou moeten zien. Ik ben trots op ons team en op alle werkgevers en partners die dit mogelijk maken en nodig alle werkgevers in Noord-Holland Noord uit om zich bij ons aan te sluiten.’ «

Jeroen Veerman, directeur H&S adviesgroep.

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image