huis van het werk


FIT in 5 stappen

Binnen het FIT-programma staat het werkvermogen van individuele werknemers en de organisatie als geheel centraal. Om het doel van langer, gezonder en leuker werken te bereiken, is een stappenplan ontwikkeld.

Stap 1: voorbereiding

Tijdens deze fase wordt intern draagvlak gecreëerd voor het FIT-programma. Dat is essentieel voor het succes van de andere stappen. Ambassadeurs van het programma geven presentaties en houden brainstormsessies. Zo wordt de organisatie goed voorbereid op de volgende stappen.

Stap 2: meetfase

Tijdens deze fase worden alle reeds bekende gegevens in kaart gebracht, variërend van risico-inventarisatie tot verzuimcijfers. Vervolgens wordt de meetvraag geformuleerd: wilt u een algemeen beeld van de organisatie of inzoomen op specifieke onderdelen, zoals werkdruk? Aan de hand van de meetvraag wordt de werkvermogenscan opgesteld. Door de scan uit te voeren, ontstaat een nulmeting.

Stap 3: doelen formuleren

De resultaten van de werkvermogenscan worden in kaart gebracht en geanalyseerd, zowel voor de individuele werknemers als voor de organisatie in zijn geheel. Aan de hand hiervan kunnen doelen worden geformuleerd waaraan individueel en gezamenlijk kan worden gewerkt.

Stap 4: uitrollen van interventies

Als de doelen bekend zijn, moet nagedacht worden hoe zij gerealiseerd kunnen worden. Welke interventies zijn nodig om tot de gewenste resultaten te komen? Samen met leveranciers van Huis van het Werk wordt op verschillende terreinen een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd.

Stap 5: evalueren

Tijdens interventies wordt voortdurend gekeken of de gewenste effecten behaald worden. Daarnaast is het verstandig om na een bepaalde periode – die in overleg wordt vastgesteld – stap 2 te herhalen en een nieuwe werkvermogenscan uit te voeren. Op welke terreinen is vooruitgang geboekt en welke gebieden vragen nog om aandacht? «

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image
image