Boardroomsessie

Leveranciers­overleg

Exclusief voor leveranciers die zijn aangesloten bij Huis van het Werk

Een select gezelschap van professionele HR-bedrijven maakt als partner+ deel uit van Huis van het Werk. Deze bedrijven komen elk kwartaal bijeen om met elkaar in te spelen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in onze regio NHN, HR-trends en het HR-vak in het algemeen.

HR-bedrijven of HR-professionals die interesse hebben om zich aan te sluiten als partner+ kunnen contact opnemen om een leveranciersoverleg eenmalig kosteloos bij te wonen.

Voor:

leveranciers van Huis van het Werk

Datum:

dinsdag 23 mei 2023

Locatie:

Societeit de Dieu, Langestraat 114 te Alkmaar

Tijd:

9:00 – 11:00 uu

Toegang:

kosteloos

Aanko­mende Leveranciers­overleg bijeen­komsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland binnenkort.

Afge­lopen Leveranciers­overleg bijeen­komsten