Boardroomsessie

BBL-oplei­ding Leiding­gevende

Je werk­nemers meer boeien en beter binden

De BBL-opleiding Leidinggevende is volledig gesubsidieerd. De werkgever ontvangt een subsidie van € 2700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats, waarmee ze ook de kosten voor begeleiding kan dekken.

Voor:

Werknemers van Partners van Huis van het Werk

Start:

September 2023

Duur:

1 jaar, 1 dag per week leren en 4 dagen werken

Locatie:

Bed & Business Heerhugowaard

Diploma:

MBO-4

Kosten:

Volledige subsidie beschikbaar

Nieuw format BBL-leiding­gevende: les­pro­gram­ma op maat

De BBL-opleiding Leidinggevende bestaat al als reguliere opleiding voor werknemers. Nieuw is dat de Academie de opleiding aanbiedt vanuit de werkgever met een lesprogramma op maat. Daarnaast ontvangt de werkgever per werknemer een subsidie van € 2700, waarmee ze ook de kosten voor begeleiding kan dekken. Deelnemers gaan 1 dag per week naar school. De opleiding start in februari 2023. Na de zomer van 2023 start de 2e leergang.

 

Voor wie

De opleiding is voor medewerkers die al leiding geven of leiding gaan geven. Centraal staat leidinggeven aan medewerkers en bijdragen aan HRM beleid.

 • Basisdeel: Geeft direct leiding aan medewerkers
 • Profieldeel: Voert uit en/of levert een bijdrage aan het personeelsbeleid

Centraal staat praktisch leidinggeven en HRM

 • Leidinggeven aan een team medewerkers
 • Gesprekstechnieken
 • Medewerkers inspireren en motiveren
 • Voeren van coaching-, functionerings- en beoordelingsgesprekken

Het programma stemmen we af op de wensen van de deelnemende partners. Gastsprekers, excursies en coaching door eigen mensen maken deel uit van het programma.

Spanning op de arbeidsmarkt

Talenten behouden voor de regio

De spanning op de arbeidsmarkt speelt ook werkgevers in NHN parten. Jongeren wisselen sneller van baan en trekken eerder richting Groot-Amsterdam. Het opleidingsdoel van de Academie is:

 1. Talentvolle werknemers binden en behouden
 2. Talentvolle medewerkers opleiden
 3. Nieuwe medewerkers én talentvolle medewerkers iets bieden
 4. Je bedrijf aantrekkelijker maken voor (nieuw) personeel
 5. Aandacht en waardering geven
 6. Grotere betrokkenheid en expertise werknemers

Met een gericht opleidingsprogramma maken werkgevers zichzelf aantrekkelijker voor hun medewerkers en bieden ze meer kansen voor persoonlijke en professionele groei. Leven Lang Ontwikkelen is hiervoor de leidraad: een win-win voor werknemer en werkgever.

De BBL-oplei­ding Leiding­gevende in het kort

Kerngegevens
 • 1-jarig
 • Niveau 4
 • BBL: één dag in de week
 • Praktisch
 • Specialistenopleiding
 • Sector overstijgend
 • Sluit aan op vakopleidingen niveau 3
Vakgebieden
 • Leidinggeven
 • HRM
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Keuzedeel (Ondernemend Gedrag)
 • LB
Eindexamen
 • Proeve van Bekwaamheid Personeel (PDCA)
 • Proeve van Bekwaamheid HRM (PDCA)
 • Engels, Nederland, Rekenen

Aan­melden voor onze BBL-oplei­ding Leiding­gevende

Werkgevers kunnen medewerkers tot eind augustus 2023 aanmelden voor de leergang die start in september 2023.
Er volgt eerst een intakegesprek en na een positieve beoordeling kan de medewerker deelnemen.
Huis van het Werk helpt zo nodig bij de subsidieaanvraag.

 • Start: september 2023*
 • Tijd: 1 dag per week. Nader te bepalen.
 • Locatie: Bed & Business van het Horizon College, Heerhugowaard en op locatie bij deelnemende partners
 • Prijs: De opleiding kost € 1325,- en is volledig gesubsidieerd. De werkgever ontvangt € 2700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.
 • De opleiding is exclusief voor partners van Huis van het Werk.
 • Het maximum aantal deelnemers is 23.

* Wel interesse, maar komt starten in september 2023 niet uit? Vul het formulier in en we kijken samen naar een latere datum.

 

Vul het formulier in en wij nemen snel contact met je op over de aanmelding.

Naam