Boardroomsessie

BBL-oplei­ding Leiding­gevende

Je werk­nemers meer boeien en beter binden

Het is op dit moment niet mogelijk in te schrijven voor deze opleiding. 

Nieuw format BBL-leiding­gevende: les­pro­gram­ma op maat

De BBL-opleiding Leidinggevende bestaat al als reguliere opleiding voor werknemers. Nieuw is dat de Academie de opleiding aanbiedt vanuit de werkgever met een lesprogramma op maat. Daarnaast ontvangt de werkgever per werknemer een subsidie van € 2700, waarmee ze ook de kosten voor begeleiding kan dekken. Deelnemers gaan 1 dag per week naar school. De opleiding start in februari 2023. Na de zomer van 2023 start de 2e leergang.

 

Voor wie

De opleiding is voor medewerkers die al leiding geven of leiding gaan geven. Centraal staat leidinggeven aan medewerkers en bijdragen aan HRM beleid.

 • Basisdeel: Geeft direct leiding aan medewerkers
 • Profieldeel: Voert uit en/of levert een bijdrage aan het personeelsbeleid

Centraal staat praktisch leidinggeven en HRM

 • Leidinggeven aan een team medewerkers
 • Gesprekstechnieken
 • Medewerkers inspireren en motiveren
 • Voeren van coaching-, functionerings- en beoordelingsgesprekken

Het programma stemmen we af op de wensen van de deelnemende partners. Gastsprekers, excursies en coaching door eigen mensen maken deel uit van het programma.

Spanning op de arbeidsmarkt

Talenten behouden voor de regio

De spanning op de arbeidsmarkt speelt ook werkgevers in NHN parten. Jongeren wisselen sneller van baan en trekken eerder richting Groot-Amsterdam. Het opleidingsdoel van de Academie is:

 1. Talentvolle werknemers binden en behouden
 2. Talentvolle medewerkers opleiden
 3. Nieuwe medewerkers én talentvolle medewerkers iets bieden
 4. Je bedrijf aantrekkelijker maken voor (nieuw) personeel
 5. Aandacht en waardering geven
 6. Grotere betrokkenheid en expertise werknemers

Met een gericht opleidingsprogramma maken werkgevers zichzelf aantrekkelijker voor hun medewerkers en bieden ze meer kansen voor persoonlijke en professionele groei. Leven Lang Ontwikkelen is hiervoor de leidraad: een win-win voor werknemer en werkgever.

De BBL-oplei­ding Leiding­gevende in het kort

Kerngegevens
 • 1-jarig
 • Niveau 4
 • BBL: één dag in de week
 • Praktisch
 • Specialistenopleiding
 • Sector overstijgend
 • Sluit aan op vakopleidingen niveau 3
Vakgebieden
 • Leidinggeven
 • HRM
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Keuzedeel (Ondernemend Gedrag)
 • LB
Eindexamen
 • Proeve van Bekwaamheid Personeel (PDCA)
 • Proeve van Bekwaamheid HRM (PDCA)
 • Engels, Nederland, Rekenen