PARTNER HUIS VAN HET WERK

Samen verantwoordelijk voor werken
in Noord Holland Noord

 

Samenwerken
Partners van Huis van het Werk werken samen op diverse manieren: verantwoordelijk voelen voor werken in Noord Holland Noord (240.000 werknemers), kennisoverdracht, delen van ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt, initiatieven ontwikkelen voor werk hebben en werk houden in Noord Holland Noord. Bijkomend ander voordeel voor partners is uitwisseling van werknemers.​

Bijeenkomsten
Vier keer per jaar organiseert Huis van het Werk inspiratiebijeenkomsten voor de partners. Op deze bijeenkomsten zorgen wij voor verbinding, inspiratie, informatie tussen de aangesloten partners. Maar ook leren van en met elkaar over actuele HR onderwerpen. Daarnaast zijn er iedere maand Meet & Match bijeenkomsten bij 1 van onze partnerbedrijven. Daarin krijgen de bedrijven de kans elkaar beter te leren kennen en is een belangrijk onderdeel het uitwisselen van vacatures en mogelijke kandidaten. Tevens krijgen medewerkers van de partnerbedrijven de kans zich proactief te presenteren met hun talenten middels een zogenaamde elevator pitch aan mogelijke nieuwe werkgevers. Hierin is het Wie wil ik worden-plein een belangrijke ondersteunende tool voor zowel de werkgever als werknemers.  .


Actuele thema's
Denk aan robotisering, ICT, behoefte aan flexibiliteit, andere contractvormen, tweedeling van de arbeidsmarkt, jongeren die springen van werk naar werk, hybride arbeidsrelaties of de steeds groter wordende kloof tussen wel of geen werk. Bepaalde functies gaan verdwijnen en dienstverlening verandert ingrijpend als gevolg van verdere digitalisering. Daarom richten we ons vanuit Huis van het Werk op toekomstige competenties en stimuleren we het leren en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.
(RAM, uitgave 2016 #1. Lees het gehele artikel op www.wiewilikwordenplein.nl)


Voordelen
Als partner van Huis van het Werk krijg je toegang tot onze kennisbank en het werkgeversdeel van het Wie wil ik worden-plein. Bedrijven maken gebruik van de aanwezige expertise die binnen Huis van het Werk aanwezig is. Je krijgt dan ook toegang tot onze prefered suppliers (dienstverlenende ondernemers die vanuit hun expertise een bijdrage leveren). Met een op elkaar afgestemd diensten en productenpalet bouwen zij mee aan ons netwerk. Het concreet afstemmen van vacatures en potentiele kandidaten is een absolute meerwaarde van ons netwerk. Middels onze initiatieven werken we samen aan een duurzame arbeidsmarkt in Noord Holland Noord.

Lidmaatschap
In principe wordt een lidmaatschap voor een jaar afgesloten en de financiële bijdrage is gebaseerd op het aantal medewerkers in een organisatie. 

Aantal medewerk(st)ers

Bedrag in euro’s

  20 -   49

610

  50 –  99

1.000

100 - 399

2.000

400 - 699

3.000

700-1199

4.000

>1200

4.500


Wil je meer weten? Bel 06 - 250 140 38 of mail naar info@huisvanhetwerk.nl
 

 

Partners Huis van het Werk