huis van het werk

Duurzaam ondernemen is een fundamenteel uitgangspunt geworden in het bedrijfsleven.

Bij duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt een bedrijf rekening met de effecten van activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering.

Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit (PPP). Huis van het Werk stimuleert duurzaam ondernemen.


FIT is de sleutel voor de toekomst

Wat zijn de MVO doelen van een organisatie en hoe gaat een organisatie die realiseren. Mens, milieu en bedrijfsvoering zijn MVO-pijlers en door het FIT-programma van Huis van het Werk, gebaseerd op Huis van Werkvermogen, activeer je de menselijke pijler.

Om FIT tot een succes te maken is er duidelijkheid nodig omtrent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de organisatie. Daarvoor wordt een bijeenkomst georganiseerd met directie, ondernemingsraad, HR en leidinggevenden. Van hen is namelijk 100% commitment nodig. In deze bijeenkomst komt onder andere aan bod: wat is de stand van zaken in de organisatie omtrent People, Planet en Profit, is dit al geborgd in de interne cultuur en interne/externe communicatie, hoe gaat het met ziekteverzuim en is MVO al een KPI voor leidinggevenden?

De stand van zaken omtrent MVO wordt aan de medewerkers vertelt in een andere bijeenkomst en wat dit betekent voor mens, milieu en bedrijfsvoering. Het FIT-programma zorgt voor de mens in de organisatie en realiseert gezonde werknemers op basis van Huis van Werkvermogen (Gezondheid, Competenties, Normen & waarden, Werk en Omgeving). Tijdens deze bijeenkomst volgt ook de uitnodiging voor het online invullen van de Werkvermogenscan van FIT en daarna volgen eventuele interventies.

FIT is er voor werkgevers in Noord-Holland Noord en wordt gerealiseerd met 50% subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). FIT is van en voor alle werknemers en moet aansluiten bij de interne doelen en communicatie van een organisatie. Zo activeert de organisatie een volwaardig MVO-beleid.

Zodra mens, milieu en bedrijfsvoering voldoen aan alle MVO doelen is het een prachtig onderscheidend, authentiek verhaal van de organisatie. Interne communicatie en cultuur kan daarna worden ingezet als externe communicatie. «

© 2019 Huis van het Werk.
Concept en realisatie: Storytelling2025.
All rig
hts reserved.