huis van het werk

Samen werken
aan de regio

Een gezamenlijke aanpak van de HR-uitdagingen binnen de regio is effectiever.

Hoe voorkomen we leegloop van bedrijven en het vertrek van talenten uit onze regio? Hoe krijgen en behouden we het juiste talent voor werkgevers? En hoe benutten we het volledige potentieel van al onze (toekomstige) werknemers?

Op deze en andere HR-gerelateerde vragen en uitdagingen helpt Huis van het Werk werkgevers in Noord-Holland-Noord (NHN) een antwoord te vinden. Wie is Huis van het Werk? Huis van het Werk is een zelfstandige stichting van regionale werkgevers, opgericht om de samenwerking op de arbeidsmarkt tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, de zogeheten triple helix, verder te verbeteren. Een gezamenlijke aanpak van de HR-uitdagingen binnen de regio is immers effectiever dan losse initiatieven.

Krachten bundelen
De organisatie is sinds 2013 actief: vijftien werkgevers uit NHN besloten toen om de krachten te bundelen in een HR-netwerk. In de beginjaren was het doel om gezamenlijk de strijd aan te gaan met werkloosheid in de regio. Inmiddels is de arbeidsmarkt volledig veranderd en voeren thema’s als duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en behoud van talent de boventoon.

Zo was Huis van het Werk de afgelopen jaren nauw betrokken bij de uitvoering van het regionale subsidietraject rondom Intersectorale Mobiliteit in Noord-Holland. Ook is het aantal deelnemende bedrijven gestaag gegroeid: eind 2018 stond de teller op ruim vijftig. De komende jaren zal het aantal leden verder toenemen om de samenwerking de slagkracht te geven om alle uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Organisatie
Het bestuur van Huis van het Werk bestaat uit professionals die hun sporen hebben verdiend in de Noord-Hollandse praktijk. Het dagelijks management is in handen van Renate Ooms, HRD-manager bij Huis van het Werk, en Marike Struik, Office manager.

Activiteiten
Om ontmoeting, kennisuitwisseling en het delen van best practices binnen de regio te bevorderen, organiseert Huis van het Werk de volgende activiteiten:

HUIS VAN HET WERK

MEET & MATCH

Maandelijkse meeting voor operationele HR-professionals, gericht op kennis delen, netwerken en duurzame inzetbaarheid.

HUIS VAN HET WERK

STRATEGISCH

Driemaandelijkse inspiratie- en impactmoment voor directies en HR-management rondom strategische HR-kwesties.

HUIS VAN HET WERK

WORKSHOP

Maandelijkse kennissessie over een HR-onderwerp.

HUIS VAN HET WERK

CAMPUS

Online platform voor persoonlijke ontwikkeling op HR-gebied.

In aanvulling op deze structurele activiteiten organiseert Huis van het Werk incidenteel events ter ondersteuning van de regionale HR-agenda.

Programma’s
Huis van het Werk speelt een centrale rol binnen langer lopende programma’s gericht op specifieke HR-uitdagingen binnen de regio. De afgelopen jaren lag de focus op het stimuleren van de doorstroming van personeel naar groeisectoren in NHN in het programma Meer Kans op Werk. Huis van het Werk organiseerde en faciliteerde dit traject, inclusief aanvraag en administratie van cofinanciering. De komende tijd staat duurzame inzetbaarheid centraal in het FIT-programma: langer, leuker en gezonder werken. Ook hierin heeft Huis van het Werk een spilfunctie ten aanzien van organisatie en aanvraag/administratie van cofinanciering.

Lidmaatschap
Alle bedrijven in NHN met tenminste 25 medewerkers in dienst kunnen lid worden van Huis van Werk. De jaarlijkse partner fee is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. «

Bouw mee aan Huis van het Werk
Nieuwsgierig wat Huis van het Werk kan betekenen voor uw organisatie? Neem geheel vrijblijvend contact op met Renate Ooms, e-mail: info@huisvanhetwerk.nl of telefoon: 06 - 250 140 38. Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij een van onze bijeenkomsten. Kijk in onze agenda voor data en locaties. «

© 2019 Huis van het Werk.
Concept en realisatie: Storytell
ing2025.
All rights reserved.