huis van het werk


Huis van het Werk
faciliteert

Investeren in werkvermogen is investeren in de toekomst van uw organisatie. Door het FIT-programma van Huis van het Werk verkorten we de leercurve van werkgevers omtrent duurzame inzetbaarheid en verhogen we het rendement van het werkvermogen in NHN door:

- Het organiseren van informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde werkgevers en hun interne ambassadeurs.

- Met meerdere NHN-werkgevers kennis te delen, ideeën uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars ervaringen.

- Ondersteuning te bieden in de interne-communicatie rondom het FIT-Programma.

- Gebruik te maken van een subsidie van het Europees Sociaal Fonds die het belang van duurzame inzetbaarheid onderschrijft.

- Regionale HR-leveranciers in te zetten, op basis van hun expertise, volgens de verdiepingen van Huis van Werkvermogen.

- Huis van het Werk de coördinatie van het FIT-programma en de administratieve afwikkeling te laten uitvoeren. «

© 2019 Huis van het Werk.
Concept en realisatie: Storytelling2025.
All rig
hts reserved.