huis van het werk

maart, 2019

‘Durf te blijven innoveren’

Petra Dik, HR manager Lassie uit Wormer

naam: Petra Dik

leeftijd: 48 jaar

woonplaats: Wormer

studie: Arbeid en Organisatie Psychologie

functie: HR-manager bij Lassie in Wormer

Wat is voor jou de uitdaging van HR?
‘Ik wil de betrokkenheid en kennis van medewerkers vergroten, zodat Lassie zich blijft onderscheiden van de concurrent en over vijftig jaar nog steeds een bedrijf is waar medewerkers trots op zijn. Dit doen we bijvoorbeeld met onze Lassie Academy. Een manier van opleiden waarbij de handboeken zijn vervangen door filmpjes. Maar ook door medewerkers bij elkaar te brengen en te
laten meedenken over bijvoorbeeld procesverbetering.’

En de uitdaging bij Lassie?
‘Goed opgeleide mensen met kennis van food en procestechnologie zijn schaars. Samen met collega-foodbedrijven in de Zaanstreek hebben we het Food Proces Tech College ontwikkeld. Daarnaast maak ik graag jongeren enthousiast voor de procestechnologie door lessen te geven op het VMBO.’

Alles draait om talent. Wat is jouw talent?
‘Lassie is al 125 jaar een innovatief bedrijf. De wil om te vernieuwen en blijven investeren in onderzoek & ontwikkeling zit in ons DNA. Het voelt als mijn taak om die vernieuwingsdrang en dat ondernemerschap te koesteren en te laten groeien. Onder meer door de juiste mensen op de juiste plek in het bedrijf te plaatsen en ze goed te begeleiden bij hun ontwikkeling.’ «

© 2019 Huis van het Werk.
Concept en realisatie: Storytelling2025.
All rig
hts reserved.