fitkit


Stap 5:
evalueren en hermeting

9 maanden na nulmeting Werkvermogenscan:

Gesprek 1: Huis van het Werk met HR-leverancier op locatie bij FIT-werkgever. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de interventie(s) hebben opgeleverd en of er andere vragen en ontwikkelingen zijn die invloed hebben op de hermeting. 10 maanden na de nulmeting volgt er een hermeting waarbij de werknemer weer een Werkvermogenscan invult. Bij de hermeting wordt het portaal opnieuw ingericht. Hierbij worden veranderingen op de bepaalde thema’s rond werkvermogen ten opzichte van de eerste meting zichtbaar gemaakt. Hiermee kunnen tevens de effecten van de ingezette interventies worden geduid.

Huis van het Werk levert de Managementrapportage aan FIT-werkgever met:· Een presentatie van resultaten van alle werknemers rekening houdend met AVG.
- Een duidelijk overzicht welke resultaten de interventies hebben opgeleverd op financieel en organisatorisch vlak met behulp van KOBADI-tool.
- Altijd dezelfde doelgroepen als bij Stap 3. Doelgroep moet minimaal 30 werknemers zijn
in verband met AVG.
- Advies op welke verdiepingen van Huis van Werkvermogen er interventies voor een eventueel vervolg nog gewenst zijn en welke Huis van het Werk HR-leverancier dit kan oppakken (dit valt mogelijk buiten de scope van de subsidie). Huis van het Werk presenteert de Managementrapportage in samenwerking met HR-leverancier aan FIT-werkgever.

Kosten FIT-werkgever

- vast bedrag: € 2.520

© 2019 Huis van het Werk.
Concept en realisatie: Storytelling2025.
All rig
hts reserved.