fitkit


Stap 4:
uitrollen van interventie(s)

Naar aanleiding van het advies bij Stap 3 volgen er één of meerdere interventies.
Interventie(s) worden gecoördineerd en uitgevoerd door Huis van het Werk en de 13 HR-leveranciers.

Kosten FIT-werkgever: het gaat hier om een stelpost van opleidings- en coaching kosten die voortkomen uit het advies in de Managementrapportage. Onderstaande bedragen zijn de maximaal op te voeren kosten per FIT-werkgever:


30-50 werknemers: € 5.000

51-100 werknemers: € 8.000

101-200 werknemers: € 10.000

Vanaf 201 werknemers: € 14.000

© 2019 Huis van het Werk.
Concept en realisatie: Storytelling2025.
All rig
hts reserved.