fitkit


Stap 3:
analyseren

Managementrapportage.

Iedere werknemer krijgt online persoonlijke feedback (over zijn/haar inzetbaarheid en werkvermogen) naar aanleiding van de Werkvermogenscan.

Huis van het Werk levert de Managementrapportage aan de FIT-werkgever met:
- Een presentatie van resultaten van alle werknemers rekening houdend met AVG.
- Eén algemene rapportage plus één verdiepende doelgroep-rapportage. Meerdere verdiepende rapportages zijn mogelijk in overleg met de FIT-werkgever (zie Stap 1) maar vallen buiten de scope van de subsidie. De doelgroep moet minimaal 30 werknemers zijn in verband met AVG.
- Rapportage voor verdiepende doelgroep is afhankelijk van onderzoeksvraag.
- Advies op welke verdiepingen van Huis van Werkvermogen er interventies gewenst zijn en welke Huis van het Werk HR-leverancier dit kan oppakken.
- Advies op financieel en organisatorisch vlak met behulp van de KOBADI-tool. Huis van het Werk presenteert de Managementrapportage in samenwerking met HR-leverancier aan FIT-werkgever.

Kosten FIT-werkgever

- vast bedrag: € 1.980

© 2019 Huis van het Werk.
Concept en realisatie: Storytelling2025.
All rig
hts reserved.