fitkit


Stap 2:
meetfase

Inrichten portaal en Werkvermogenscan voor nulmeting.

- Naar aanleiding van de checklist wordt een portaal (1x) ingericht door de HR-leverancier voor elke afzonderlijke FIT-werkgever: doelstelling, vragen (inclusief 60-70 vragen) en logo/huisstijl. Zie Procedure Inrichten Portaal en Werkvermogenscan.
- Werkvermogenscan: tool op basis van Huis van Werkvermogen gekeurd door TNO en Universiteit van Leuven.
- De Werkvermogenscan is een online tool, responsive en toegankelijk via een portaal, werkend onder de naam app.johan.nl.
- Het portaal en de Werkvermogenscan bieden toegang aan een onbeperkte hoeveelheid
FIT-werkgevers die onafhankelijk van elkaar in een beveiligde omgeving de Werkvermogenscan voor hun werknemers kunnen realiseren.
- Het Portaal en de Werkvermogenscan zijn tegen betaling toegankelijk voor een onbeperkte hoeveelheid werknemers.
- De FIT-werkgever krijgt toegang tot portaal app.johan.nl en Werkvermogenscan voor 1 jaar.
- Werknemers krijgen onbeperkt toegang tot een persoonlijk portaal met daarin opgenomen de Werkvermogenscan voor 1 jaar.
- Niemand heeft toegang tot persoonlijk portaal/Werkvermogenscan van een werknemer (zie Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Procedure Inrichten Portaal en Werkvermogenscan:

1. Basismail van HR-leverancier (met link) wordt verstuurd naar FIT-werkgever.
2. FIT-werkgever stuurt basismail met link app.johan.nl naar werknemers.
3. Werknemers gaan naar app.johan.nl.
4. Logo FIT-werkgever en FIT-logo zijn zichtbaar.
5. Werknemer maakt wachtwoord aan met mailadres van werkgever.
6. Tweestapverificatie volgt met mobiel (afzender is Johan).
7. Werkvermogenscan is nu toegankelijk.
8. Na invullen van 60-70 vragen krijgt de werknemer een persoonlijk rapport, advies,
aandachtspunten en prioriteiten te zien om gelijk te starten met een interventie.
9. Het is mogelijk om interventie(s) van FIT-werkgever te plaatsen in het portaal tegen
meerkosten.
10. In het portaal kunnen ook de HR-leveranciers van Huis van het werk zichtbaar zijn.
11. Later volgt, op basis van de Managementrapportage, een plan voor organisatie brede interventie(s) voor FIT-werkgever.

Kosten FIT-werkgever:

- vast bedrag: € 1.800

- variabel bedrag per werknemer: € 25,00


© 2019 Huis van het Werk.
Concept en realisatie: Storytelling2025.
All rig
hts reserved.