fitkit


Investeren in de toekomst

Een organisatie die goed voorbereid is op de toekomst, investeert in de duurzame inzetbaarheid van zijn werknemers. Dat levert namelijk op maar liefst vier terreinen winst. Altijd een slimme zet dus.

1. Langer doorwerken

Het is een feit: we moeten allemaal langer doorwerken. De AOW-leeftijd zal namelijk voorlopig blijven stijgen. Sommige werknemers zitten fluitend achter hun bureau op hun 65ste maar voor anderen valt langer doorwerken zwaar. Denk aan mensen met een minder goede gezondheid of een zwaar beroep. Investeren in opleiding, ontwikkeling en gezondheid van medewerkers is dé manier om uitval – en de daarbij behorende kosten – te voorkomen. Daarmee help je ook medewerkers hun employability te vergroten: een win-win situatie.

2. Lager ziekteverzuim

Werknemers die gezond zijn en ontwikkelmogelijkheden hebben, ervaren over het algemeen minder werkstress en hebben meer plezier in hun werk. Meer werkplezier vertaalt zich weer in minder ziekteverzuim. Drie hoofdaspecten spelen een rol bij werkplezier: hoeveel autonomie je hebt in je werk, of je je verbonden voelt met collega’s en hoeveel ruimte er is voor vakmanschap (zie het Huis van Werkvermogen).

3. Hogere productiviteit

Onderzoek laat zien: gelukkige en gezonde werknemers zijn maar liefst 12% productiever dan gemiddeld. Collega’s die minder goed in hun vel zitten zijn juist minder productief. Dat kan wel 10% schelen! Er lijkt een verband te zijn tussen gelukkig zijn en effectieve tijdbesteding. Daardoor doe je meer zonder dat de kwaliteit van het werk achteruitgaat.

4. Inspelen op technologische veranderingen

We staan aan de vooravond van boeiende technologische ontwikkelingen – denk aan robotisering en de toenemende inzet van slimme algoritmes (kunstmatige intelligentie). Nu al zien we nieuwe banen ontstaan en oude verdwijnen. In die nieuwe banen zullen werknemers te maken krijgen met alle technologische innovaties. Het is dus voor werknemers belangrijk om zich te blijven ontwikkelen, zodat ze hiermee om kunnen gaan. En voor werkgevers cruciaal om werknemers hierin te ondersteunen, organisatorisch en financieel. Dan ben je immers als organisatie goed voorbereid en in staat om de kansen te grijpen die nieuwe technologie biedt.

Investeer in werkvermogen

Het belang van duurzame inzetbaarheid wordt onderschreven door het ministerie van Sociale Zaken, die een subsidie ter beschikking stelt voor werkgevers die hiermee aan de slag willen. Wie hiervan gebruik wil maken, kan instappen in het FIT-programma van Huis van het Werk speciaal voor partnerbedrijven en -organisaties in Noord-Holland-Noord. «

© 2019 Huis van het Werk.
Concept en realisatie: Storytelling2025.
All rig
hts reserved.