fitkit


Overig

Huis van het Werk ontzorgt FIT-werkgever in samenwerking met HR-leveranciers door het projectmanagement op zich te nemen binnen de 5 stappen: opstart en strategisch advies van het FIT-programma, adviseren rondom inzet interne communicatie, begeleiden van de projectplanning,
begeleiding bij sessies van FIT-werkgever, projectcoördinatie bij uitvoering van de metingen.

Facturering

HR-leveranciers factureren aan Huis van het Werk. Huis van het Werk factureert aan de FIT-werkgever. FIT-werkgever wordt geacht de rekening binnen 30 dagen te voldoen aan Huis van het Werk. Opbouw facturen:

- na STAP 1: Voorbereiding € 3.780

- na STAP 2 + 3: Meten en Analyseren € 3.060
+ € 25 per medewerker

- na STAP 4: Interventies € stelpost

- na STAP 5: Hermeting € 2.430

Subsidie van 50% over totaalbedrag volgt na afronding FIT-programma Huis van het Werk, medio oktober 2021 mits aan alle voorwaarden is voldaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Overige voorwaarden Huis van het Werk

- Gestelde bedragen zijn indicatief en aan deze offerte kunnen nog geen rechten worden ontleend.
- Portaal en Werkvermogenscan is 24 uur per dag toegankelijk, tenzij er een update plaatsvindt of storing.
- HR-leverancier van portaal en Werkvermogenscan zorgt bij een niet werkend portaal en Werkvermogenscan dat er binnen 2 uur gecommuniceerd wordt met Huis van het Werk en werkgever/werknemer en er wordt binnen 24 uur een oplossing gerealiseerd.
- Op geen enkele wijze zal Huis van het Werk en HR-leverancier gegevens of informatie van FIT-werkgevers en werknemers gebruiken of laten zien aan derden zonder toestemming
van FIT-werkgever.
- Alle overige niet genoemde werkzaamheden en activiteiten worden gerealiseerd op uurtarief of er wordt een offerte op verzoek in overleg gepresenteerd. Mogelijk zullen deze kosten buiten de scope van de subsidie vallen.
- Coördinatie, administratie en toetsing omtrent FIT loopt via Huis van het Werk.
- FIT-werkgevers die meedoen met FIT blijven klant van Huis van het Werk betreft duurzame Inzetbaarheid.
- FIT-werkgever levert logo (hoog resolutiebestand of illustrator) aan Huis van het Werk voor Portaal.· FIT-werkgever werkt mee aan communicatieverplichting die vanuit ESF is gesteld, dit houdt in dat (beperkte) gegevens over voortgang en resultaten regionaal gedeeld worden. Uiteraard in overleg en met inachtneming van privacygevoelige (bedrijfs- en persoons)informatie.
- In interne communicatie is het verplicht gebruik te maken van FIT-logo, ESF-logo en Huis van het Werk-logo.
- Desgewenst kan Huis van het Werk leveranciers op gebied van bijvoorbeeld HR, strategie, en communicatie tegen meerprijs ter beschikking stellen aan de FIT-werkgever. Deze kosten vallen buiten de scope van de subsidie.
- Huis van het Werk is niet verantwoordelijk voor niet behaalde doelstellingen.
- Tussentijds stoppen met het FIT-programma is alleen mogelijk in overleg met Huis van het Werk met een onderbouwde motivatie en met een schriftelijke opzegtermijn van 3 maanden. Service Level Agreement (SLA) en voorwaarden van Huis van het Werk volgen.
- Planning....

© 2019 Huis van het Werk.
Concept en realisatie: Storytelling2025.
All rig
hts reserved.