fitkit

Duurzaam ondernemen is een fundamenteel uitgangspunt geworden in het bedrijfsleven.

Bij duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt een bedrijf rekening met de effecten van activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering.

Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit (PPP). Huis van het Werk stimuleert duurzaam ondernemen.

Nieuwe economie, nieuwe werkgevers

MVO-vriendelijk ondernemen is niet alleen goed voor de maatschappij maar ook voor werkgevers.

Klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, vergrijzing; zo maar wat termen die je zou kunnen associëren met maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Wat je als mens ook onder mvo verstaat, feit is dat het uiteindelijk gaat om het als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij. Door in activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens onderneemt een bedrijf toekomstbestendig.

Verder is, ondanks dat weinig bedrijven dat op voorhand verwachten, ondernemen vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid goed te combineren met het behalen van financieel rendement – zeker op de langere termijn. Denk bijvoorbeeld ook aan de toegenomen vraag naar duurzame producten en diensten of het feit dat betrokken bedrijven beschikken over duurzame inzetbaarheid van hun huidige en toekomstige medewerkers.

Bij duurzame inzetbaarheid gaat het erom dat uw werknemers ook in de toekomst gezond en productief kunnen blijven werken. Zodat u langer plezier van elkaar hebt. Dat is niet alleen nu belangrijk, vanwege de snel toenemende spanning op de arbeidsmarkt. We noemen nog 4 redenen waarom organisaties beleid moeten ontwikkelen om ook op langere termijn de inzetbaarheid van hun werknemers te vergroten. 

De redenen om te werken aan duurzame inzetbaarheid zijn: 
  • technologische ontwikkelingen
  • langer doorwerken
  • minder ziekteverzuim
  • hogere productiviteit «

Huis van het Werk ontwikkelde daarom een Duurzaam Inzetbaarheids-programma voor werkgevers in Noord-Holland Noord: FIT. Langer, leuker en gezonder werken.


Wat is FIT:

  • FIT is gebaseerd op Huis van Werkvermogen (Gezondheid, Competenties, Normen & waarden, Werk en Omgeving).
  • FIT is van en voor alle werkgevers en werknemers.
  • FIT ondersteunt bij interne doelen, cultuur en communicatie van een organisatie
  • FIT activeert binnen de organisatie een volwaardig MVO-beleid.
  • FIT wordt gerealiseerd met 50% subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

© 2019 Huis van het Werk.
Concept en realisatie: Storytell
ing2025.
All rights reserved.

image