fitkit


Interventie(s)

Na de Werkvermogenscan volgt er een advies aan de organisatie voor een passend scholingsaanbod voor alle werknemers.

© 2019 Huis van het Werk.
Concept en realisatie: Storytelling2025.
All rig
hts reserved.