huis van het werk

oktober, 2021

Werkvermogen op maat in het kort

Vanaf 2019 maakt Huis van het Werk zich sterk voor duurzame inzetbaarheid en werkvermogen in Noord-Holland Noord (NHN) middels het project Werkvermogen op maat. Bewustwording, activiteiten en het FIT-programma voor langer, leuker en gezonder werken stonden daarin centraal. Alle uitgangspunten en behaalde resultaten op een rij.

Doelgroep

» Directeur Ron Oudeman van K_Dekker uit Warmenhuizen en partner van Huis van het Werk.

Huis van het Werk ondersteunt werkgevers in NHN bij hun streven naar duurzaam werkgeverschap door de inzet van onder andere duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen.

Zestig ondernemingen (35.000 medewerkers) uit de regio hebben zich inmiddels aangesloten als partner bij Huis van het Werk. Deelnemende directieleden, HR-managers en -adviseurs hebben de focus op kennis maken, kennis delen, inspireren en gezamenlijk optrekken. Het project Werkvermogen op maat is er voor alle werkgevers in de regio die willen inzetten op duurzame inzetbaarheid en werkvermogen om de uitdagingen in de toekomst aan te gaan. «

Doelgroep • 1.500 werkgevers in NHN Waarom inzetten op duurzame inzetbaarheid en werkvermogen • vergrijzing • economische veranderingen • mismatch aanwezige en gevraagde competenties • verzuim • digitalisering, automatisering en robotica • persoonlijke omstandigheden

Bewustwording

Om zoveel mogelijk werkgevers in NHN kennis te laten maken met duurzame inzetbaarheid heeft Huis van het Werk een aantal communicatiemiddelen ontwikkeld en ingezet voor informatie, kennis delen en inspiratie. Driemaal per jaar verschijnt bijvoorbeeld het gratis thematische magazine NHN WERKT! De publicatie is inmiddels negen keer uitgegeven en bereikt alle werkgevers, beslissers, overheid en onderwijs in NHN. Er zijn in totaal 12.000 lezers.

In iedere NHN WERKT! wordt een van de aspecten van duur-zame inzetbaarheid vertaald naar een thema. Eén expert en drie regionale en/of landelijke werkgevers delen hierover hun kennis en ervaringen. Andere rubrieken zijn: regionale werkgevers aan het woord, HR-informatie, regionaal nieuws en een overzicht ván en werving vóór activiteiten en initiatieven van Huis van het Werk. NHN WERKT! dient ook als uitnodiging voor Huis van het Werk Strategisch, waar de experts en werkgevers de sprekers zijn. Naast het magazine wordt een breed palet aan andere communicatiemiddelen ingezet zoals diverse social media, FITkit en Huis van het Werk Campus. Huisvanhetwerk.nl is het middelpunt van alle verhalen, activiteiten, programma’s en initiatieven van Huis van het Werk. «

Bereik in 3 jaar • Magazine NHN WERKT!: 9 uitgaven x 12.000 lezers • Bezoekers website: 30.600 • Aantal bezochte pagina’s: 124.000 • Aantal social mediaberichten: 220

Basis

Voor de bewustwordingscampagne en het FIT-programma is het Huis van Werkvermogen de basis.

Het Huis van Werkvermogen is een model dat ontwikkeld is door de Finse wetenschapper Juhani Ilmarinen. Het werkvermogen wordt daarin gezien als een huis met vijf verdiepingen: gezondheid, competenties, normen & waarden, werk en omgeving. Deze verdiepingen zijn door Huis van het Werk vertaald naar hedendaagse HR-thema’s, zoals Fit voor de Toekomst, Leven Lang Ontwikkelen, People Analytics, Bedrijfscultuur, Het Nieuwe Werken, Vitaliteit, Skills & Talent en De impact van de veranderende samenleving. «

Activiteiten

Activiteiten

Naast de diverse communicatiemiddelen worden er vijf verschillende activiteiten georganiseerd. In eerste instantie live, maar door de coronapandemie werd dit tijdelijk online. Alle activiteiten hebben als doel kennis maken, kennis delen, inspireren en gezamenlijk optrekken.

• Huis van het Werk Strategisch (3x per jaar) Thematische bijeenkomsten met sprekers en mogelijkheid tot netwerken. Thema’s waren: Fit voor de Toekomst, Leven Lang Ontwikkelen, People Analytics, Bedrijfscultuur, Het Nieuwe Werken, Vitaliteit, Skills & Talent en De impact van de veranderende samenleving. • Huis van het Werk Directietafel (8x per jaar) Acht directeuren ontmoeten elkaar in een wisselende samenstelling om te praten over de uitdagingen rondom duurzaam werk- geverschap, Leven Lang Ontwikkelen, economische veranderingen, vergrijzing, vervullen van vacatures, digitalisering, skills & talent, etc. • Huis van het Werk HR-TOP (3x per jaar) Een vaste groep van vijftien HR-managers, van de grote werkgevers uit de regio, komen bijeen om diverse onderwerpen met elkaar te bespreken. Duurzame inzetbaarheid, Leven Lang Ontwikkelen, uitdagingen van nu en de toekomst, strategische personeels- planning en mogelijk samen optrekken bepalen de agenda. • Huis van het Werk Meet & Match (10x per jaar) HR-managers en -adviseurs ontmoeten elkaar bij een van de aangesloten werkgevers. De agenda bestaat uit onder andere duurzame inzetbaarheid, regionale ontwikkelingen, matching van werknemers en andere HR-gerelateerde onderwerpen. • Huis van het Werk Workshop (10x per jaar) HR-managers en -adviseurs doen praktische kennis op met betrekking tot de thema’s die tijdens Huis van het Werk Strategisch aan bod zijn gekomen. « Huis van het Werk Workshops op een rij • Bouwen aan een sterke employee experience, door H&S Adviesgroep, Alkmaar • Bijzondere bedingen uit de arbeidsovereenkomst, door Guido de Wit advocaten, Alkmaar • Ondernemende werknemers met 21st century skills, door Verhelder Talent, Alkmaar • Sterk en Gezond, door PreventiMed, Alkmaar • The lab of Life methode, door The Lab of Life, Nijmegen • Waarden-assessment, door Werknavigator, Heemskerk • Gevolgen van werken op afstand, door Luba, Alkmaar • Open hiring, door WSPnhn • Duurzame Inzetbaarheid en het uitzendbureau, door PDZ Uitzendbureau, Zaandam • Arbeidsrecht in coronatijd, door Guido de Wit advocaten, Alkmaar • Fit en vitaal thuiswerken, door FIA fysiotherapie, Alkmaar • Een prikkeling tot ontwikkeling, door Nieuwe Koers, Beverwijk • Leefstijl als medicijn, door Preventimed, Alkmaar • Boost your life batteries, door Vitalics, Alkmaar • Regie op werkvermogen, door Enrgy, Heerhugowaard • De invloed van drijfveren op skills, door H&S Adviesgroep, Alkmaar • Win-win talentontwikkeling, door Verhelder Talent, Alkmaar • Young professionals, door Careerwise, Weesp • Leercultuur en persoonlijke groei, door GoodHabitz, Eindhoven • Ontwikkelgesprekken in een veranderende wereld, door Werknavigator, Heemskerk

Aantal bezoekers in 3 jaar • Huis van het Werk Strategisch: 900 • Huis van het Werk Meet & Match: 381 • Huis van het Werk Directietafel (vanaf 2020): 30 • Huis van het Werk HR-TOP (vanaf 2021): 10 • Huis van het Werk Workshop: 350

Programma

» Koninklijke Vezet (900 werknemers) uit Warmenhuizen is partner van Huis van het Werk en deed met mee met het FIT-programma.

Werkgevers die echt stappen wilden zetten met duurzame inzetbaarheid konden ook deelnemen aan het FIT-programma voor langer, leuker en gezonder werken met 50% subsidie. Twaalf werkgevers (3.056 medewerkers) uit acht sectoren hebben hier aan deelgenomen.

Het FIT-programma bestond uit vijf stappen: 1. VOORBEREIDING Tijdens deze fase werd bij de werkgever intern draagvlak gecreëerd voor duurzame inzetbaarheid en het FIT-programma. 2. MEETFASE Er werd een nulmeting gerealiseerd van de organisatie door de inzet van de werkvermogenscan. Hierdoor kreeg men inzage in onder meer verzuim en werkdruk. 3. DOELEN FORMULEREN De uitkomst van de meetfase werd vastgelegd in een rapport en kon worden vastgesteld zowel per individuele werknemer als voor de hele organisatie. 4. UITROLLEN VAN INTERVENTIES Om de doelen te behalen werd samen met de HR-leveranciers van Huis van het Werk een plan van aanpak en uitvoering gerealiseerd voor interventies. Interventies zijn mogelijk op alle terreinen van fysieke en mentale gezondheid, competenties, normen en waarden, werkomstandigheden en omgevingsfactoren. 5. EVALUATIE Na een jaar werd opnieuw een hermeting uitgevoerd. Op welke terreinen was winst geboekt en waar was nog winst te behalen? In september 2020 werd het FIT-programma aangepast. Werkgevers kregen nu onder meer de mogelijkheid om losse interventiemodules in te zetten. «

15 HR-leveranciers ondersteunden de campagne en het FIT-programma • Agros, Alkmaar • BudgetEffect, Dirkshorn • Deelpunt Adviesgroep, Alkmaar • ENRGY, Heerhugowaard • FIA fysiotherapie, Alkmaar • GoodHabitz, Eindhoven • Guido de Wit advocaten, Alkmaar • H&S Adviesgroep, Alkmaar • LUBA uitzendbureau, Alkmaar • Marlon van Leeuwen, Voorburg • Nieuwe Koers, Beverwijk • PDZ Uitzendbureau, Alkmaar • PreventiMed, Alkmaar • Verhelder Talent, Alkmaar • Vitalics, Alkmaar • Werknavigator, Heemskerk FIT-Programma • 12 werkgevers (3.065 werknemers) uit 8 sectoren deden mee: bouw, energie, finan-cieel, food, industrie, onderwijs, gezondheidszorg, uitzendbranche De deelnemende FIT-werkgevers • Bakkerij van Vessem, Haarlem • Burg Group, Heerhugowaard • De Hooge Waerder, Alkmaar • Dijklander Ziekenhuis, Hoorn • Horizon College, Alkmaar • Gevelconcept, ’t Veld • Koninklijke Vezet, Warmenhuizen • Overdie Metals, Alkmaar • STAN Partners, Zaandam • Stichting Voorbereiding PALLAS reactor, Alkmaar • Turien & Co. Assuradeuren, Alkmaar • VIVA! Zorggroep, Beverwijk, locatie Lommerlust

Kosten project Werkvermogen op maat •Totaal: € 775k • Subsidie: € 388k • Werkgeversinvestering: € 224k Mede mogelijk gemaakt door • Europees Sociaal Fonds • STAN • RPAnhn • gemeente Alkmaar • Huis van het Werk

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image