huis van het werk

februari, 2021

‘We durven te ondernemen’

Marjolijn Dölle directeur WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland helpt in opdracht van zeven gemeenten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. Ze zijn uitvoerder van de participatiewet en bieden werkgelegenheid aan mensen via de sociale werkvoorziening zoals schoonmaak, post, groenvoorziening of inpakwerk. WerkSaam telt ca 1.000 medewerkers: 212 fte stafpersoneel en 562 fte sociale werkvoorziening/ beschut werk.

‘Ik ben er trots op dat we in coronatijd altijd open zijn gebleven en door konden gaan’, vertelt directeur Marjolijn Dölle van WerkSaam Westfriesland enthousiast. ‘Veel extra werk kwam er op ons bordje, doordat we voor de zeven gemeenten in West-Friesland de Tozo-regeling oppakten. We werden platgebeld! Maar in no time lag er een belscript en bouwden we een module in ons verwerkingssysteem om alles goed af te kunnen handelen. En hoewel we in het begin ook de antwoorden niet hadden, namen we voor iedereen de tijd en voerden we verdiepende gesprekken. Dat werd enorm gewaardeerd. Hierdoor konden we goed inventariseren wat er speelde in de regio en wat ondernemers nodig hadden. Door al dat extra werk kwamen we al snel handen te kort en zijn we mensen gaan werven uit de bijstand. Onder andere 60-plussers met een administratieve achtergrond, waarvan tien uitkeringsgerechtigden na een speciale Tozo-training aan de slag konden. En, heel mooi: drie zijn er nu in dienst en de rest vond inmiddels elders werk. Die ondernemersgeest, flexibiliteit en innovativiteit daar ben ik echt supertrots op. Net als de waardering hiervoor met een NHN Business award!’ «

WERKSAAM WESTFRIESLAND IS PARTNER VAN HUIS VAN HET WERK. werksaamwf.nl

© 2021 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image