huis van het werk

maart, 2021

60 duurzaam werkgevers zoeken voorzitter

De afgelopen twee jaar heeft werkgeversorganisatie Huis van het Werk een flinke sprong gemaakt in samenwerking in de regio en het professionaliseren van de stichting. Met als resultaat dat Huis van het Werk door diverse partijen wordt gezien als regionaal en landelijk sparringpartner. Met een zelfstandig functionerend team dat dagelijks verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de uitvoering van activiteiten en bijeenkomsten. Onze ambitie is om het netwerk, samenwerken en de activiteiten te laten groeien in Noord-Holland Noord.

Huis van het Werk is een stichting die vanuit de leden een onbezoldigd bestuur heeft om toezicht te houden op de activiteiten en de financiën. Het bestuur bestaat op dit moment uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Mocht u zich herkennen in het profiel van de nieuwe voorzitter dan komen we graag in contact met u. Profiel nieuwe voorzitter

  • Inspirerende, mensgerichte directeur uit de regio die duurzaam werkgeverschap in zijn genen heeft.
  • Samenwerken (platte organisatie) met het team van Huis van het Werk: manager, office manager, secretaris en penningmeester om nog meer werkgevers te laten aanhaken.
  • Wil netwerk en know how inzetten om NHN-werkgevers gezond te hebben en te houden en Huis van het Werk te laten groeien.
  • Bestuurder die makkelijk, flexibel en direct aanhaakt als vertegenwoordiger van de werkgevers in overleg met overheid en onderwijs.
  • Altijd opzoek naar innovatieve en impactvolle oplossingen voor werkgevers om samen te werken en te groeien in alle opzichten.
  • Tijdsinvestering: elke 6 weken een bestuursvergadering van 2 uur, 2 keer per jaar brainstormsessie, 3 keer per jaar aanwezig op Huis van het Werk Strategisch. Als afgevaardigde van Huis van het Werk neem je 4x per jaar als convenantpartner in de regionale arbeidsmarkt deel aan de vergaderingen van het RPA-NHN.
  • Tussentijds laagdrempelig schakelen op kansen en ontwikkelingen. «

Met 60 aangesloten werkgevers hebben we de focus op gezonde omzetten en gezonde werknemers en vinden elkaar bij de activiteiten van Huis van het Werk. Voor directie en HR. Voor én door werkgevers in Noord-Holland Noord. Maar ook houden we ons bezig met uitdagingen als technologische veranderingen, innovatie, demografie van werknemers, economische impact door corona, duurzame inzetbaarheid, Leven Lang Ontwikkelen, om- en bijscholing en skills & talent.

Mocht u interesse hebben of voor meer informatie neem dan contact op met: Renate Ooms manager Huis van het Werk T +31 (0)6 - 29 15 90 39 r.ooms@huisvanhetwerk.nl

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image