huis van het werk

oktober, 2021

Teambuilding brengt gevoel van veiligheid terug

Coördinator Zorg Lydia van der Kamp: ‘Met deze teambuilding hebben we een eerste stap gezet. Van hieruit moeten we samen verder gaan bouwen.’

Op Lommerlust gaat de zorg voor de ruim honderd cliënten dag en nacht door. Zwaar werk dat door de coronacrisis extra onder druk kwam te staan. Hoewel de cliëntenzorg onverminderd doorging, viel het live werk- en teamoverleg weg. Locatiemanager Mira Brouwer: ‘Dat trok een behoorlijke wissel op de samenwerking. Via het FIT-programma brachten we met teambuildingsessies het werkplezier terug.’

Mira: ‘Als zorgteam is samenwerken, vertrouwen en luisteren ontzettend belangrijk. Als dat om wat voor reden dan ook fout gaat, ontstaan er allerlei signalen van splitgedrag tussen collega’s, bewoners en familie. Bij ons was vooral het corona-effect op de samenwerking groot. Teams kwamen voor overleg niet meer fysiek bij elkaar en er werd steeds meer over elkaar gepraat in plaats van met elkaar. Daardoor verminderde het werkplezier en werd het gevoel van onveiligheid groter. Deelpunt Adviesgroep attendeerde mij op het FIT-programma. Zo kregen we de kans om meer hulp in te zetten dan zonder de subsidie mogelijk was geweest om onze collega’s weer met plezier naar hun werk te laten gaan.’ ‘Samen zijn de collega’s aan de slag gegaan om in drie teambuildingsessies te werken aan dat onveilige gevoel en de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. De omgang met elkaar, luisteren naar elkaar en communiceren op basis van gedeelde normen en waarden waren centrale thema’s. Maar vooral ook hoe je daar qua gedrag en werkafspraken invulling aan geeft. Uiteindelijk willen we wel dat het effect blijvend is.’ ‘Die betrokkenheid was mooi. Goed om te zien dat iedereen actief met input en oplossingen kwam. Dit maakt de borging zeker makkelijker. Inmiddels zijn ze er op de werkvloer volop mee bezig. In de gang hangen allerlei attributen en spreuken die aan de sessies herinneren. En op het maandelijks werkoverleg staat het thema “samenwerken” voortaan vast op de agenda. Een afspraak die ze zelf met elkaar maakten. Voor nu is de ruis weg, zijn dingen naar elkaar toe uitgesproken en is het werkplezier terug. Dat heeft zeker het werkvermogen en de duurzame inzetbaarheid verhoogd!’ «

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image