huis van het werk

oktober, 2021

Samen op koers

In 2018 vroeg RPAnhn, namens de gemeente Alkmaar, een subsidie aan bij het Europees Sociaal Fonds voor het project Werkvermogen op maat in NHN: een regionale bewustwordingscampagne en een activatieprogramma. Dit project werd uitgevoerd door Huis van het Werk. Om de besteding van het budget van € 775.000 goed te monitoren, werd een stuurgroep samengesteld met als projectleider Renate Ooms van Huis van het Werk. Hoe kijken zij nu terug op de realisatie? En hoe zit het met duurzame inzetbaarheid in de toekomst?

RPAnhn ‘Het zaadje is geplant’

‘De doelstelling van dit project was bewustwording creëren voor duurzame inzetbaarheid in de regio. Dankzij de bijeenkomsten en allerlei communicatiemiddelen is dat zeker gelukt. We legden de lat nóg hoger door daarnaast een programma aan te bieden voor werkgevers die er echt werk van wilden maken. Ook dat is geslaagd, zeker nadat modules los werden aangeboden. Financieel gezien is het een voorbeeldproject, met een realisatie van bijna honderd procent. Mooie resultaten dus. We liepen net iets voor op de tijdsgeest. In de pre-coronaperiode zagen vooral de grotere bedrijven de noodzaak van duurzame inzetbaarheid. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is duurzame inzetbaarheid voor alle organisaties belangrijk, om zo huidige medewerkers te behouden en nieuwe te werven. Het is geen extraatje, maar een essentieel aandachtspunt. Daarom hoop ik dat de aandacht voor het onderwerp niet verslapt. Het zaadje is geplant. Nu zijn werkgevers aan zet om dat verder te laten groeien. In deze regio is het aandeel MKB relatief hoog. Vaak zijn het mooie familiebedrijven, waarin de banden hecht zijn. Er wordt hard gewerkt: er is weinig tijd voor strategische zaken zoals duurzame inzetbaarheid. Dat is een aandachtspunt, want je moet niet alleen werken ín maar ook áán je bedrijf.’ «

Ben Tap was als directeur van RPAnhn voorzitter van de stuurgroep Werk-vermogen op maat. Hij is sinds januari 2020 directeur van dit Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPAnhn), een bestuurlijk samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties. RPAnhn zet zich in voor een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt ten behoeve van een sterke, regionale economie. Eerder was Tap wethouder bij de gemeente Hoorn.

VNO-NCW ‘De praktische component was de kracht van dit project‘

‘Het project Werkvermogen op maat was belangrijk voor onze regio. Enerzijds om werkgevers die er nog niet mee bezig waren bewust te maken van de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid, zoals hoe om te gaan met de talenten van je werknemers. Maar mijns inziens was vooral de praktische component van het programma van cruciaal belang. Noord-Holland Noord is nu eenmaal een heel erg praktische regio. Dat werkgevers daadwerkelijk met duurzame inzetbaarheid en werkvermogen aan de slag konden gaan, was echt de kracht van het project. Huis van het Werk had heel goed aangevoeld dat werkgevers daarop zaten te wachten. Daarom liep het FIT-programma van begin af aan parallel aan de bewustwordingscampagne. De deelnemers aan FIT waren voorlopers die het belang van werkvermogen al zagen. Het programma hielp hen op weg; nu kunnen ze er zelf verder mee aan de slag. Ik ben een voorstander van dit soort programma’s, zeker als er ook subsidie is om werkgevers daarin te ondersteunen. Dat geeft net de zet om werkgevers én medewerkers in de ‘doe-stand’ te brengen. Ik zeg ook altijd: de meest effectieve euro is de euro die besteed wordt aan het concreet helpen van werkgevers.’ «

Jeroen Veerman was als voorzitter van VNO-NCW Noordwest-Holland lid van de stuurgroep Werkvermogen op maat. Hij is algemeen directeur/eigenaar van H&S Adviesgroep, al ruim 30 jaar de partner in de regio voor het vinden, verbinden en versterken van talent, teams, leiders en organisaties. Ook is Veerman directeur/ eigenaar van Regio Talent, een werving & selectiebureau.

FNV ‘Nu aan de slag om duurzame inzetbaarheid te borgen’

‘Heel veel projecten zijn gericht zijn op mobiliteit, om werknemers van krimp naar groeisectoren te begeleiden. Daardoor sneeuwt vaak het belang van duurzame inzetbaarheid onder: dat mensen fit, veilig en gezond kunnen blijven werken, waar zij dat ook doen. Bij dit project stond juist dat aspect centraal. Wat heb je nodig om nog beter aan de slag te kunnen? Daarom was het belangrijk voor de regio. Het project bood werkgevers en werknemers mogelijkheden om concreet te werken aan duurzame inzetbaarheid. Die praktische insteek sprak mij wel aan. Vaak kan de externe blik van bijvoorbeeld een adviseur helpen om knelpunten te signaleren, omdat werknemers zich dan veiliger voelen om zaken aan te kaarten. Je krijgt op die manier dingen boven water die anders niet bekend zouden worden. Het risico van projecten op dit gebied is wel dat er vooraf niet voldoende is geluisterd naar de mensen op de werkvloer, om te weten waar precies de knelpunten liggen. Dan zal het geen effect hebben. Ook is de kans dat de aandacht na verloop van tijd weer wegzakt. De werkgevers die deelnamen aan het FIT-programma zijn nu aan zet om duurzame inzetbaarheid echt te borgen in het beleid. Dat is van groot belang. De focus houden en helder aangeven wat werknemers kunnen verwachten op dat gebied. Zo voorkom je teleurstellingen.’ «

Matthijs Van Manen was lid van de stuurgroep Werkvermogen op maat als bestuurder van vakbond FNV (o.a. de sector Metaal en Duurzame Inzetbaarheid voor Utrecht, Noord-Holland en Flevoland).

Huis van het Werk ‘Meer dan mentale en fysieke gezondheid’

‘Het belang van menselijk kapitaal wordt regelmatig onderschat, door werkgevers én werknemers. Vaak eisen andere bedrijfsmatige aspecten nu eenmaal de aandacht op. Daarom was het zo belangrijk om een project op te zetten om het bewustzijn over duurzame inzetbaarheid te vergroten. Dat is namelijk essentieel om echt toekomstbestendig te zijn. Het model van Huis van Werkvermogen was de kapstok voor dit project. Daarmee konden we de verschillende facetten van duurzame inzetbaarheid goed belichten en concreet maken. Het gaat immers om meer dan fysieke en mentale gezondheid alleen: dat is de basis, maar slechts één verdieping van het huis. Om succesvol met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan, moet je naar veel meer kijken. De eerste stap is nu gezet. Het zou mooi zijn als er over een aantal jaar sprake is van een continu proces van zowel strate-gische personeelsplanning – welke mensen heb je over drie jaar nodig – als invulling daarvan door het werven van nieuwe medewerkers én door het ontwikkelen van huidige medewerkers. Dan werk je echt aan de toekomstbestendigheid van je onderneming.’ «

Occo Koedijker was lid van de stuurgroep Werkvermogen op maat namens Huis van het Werk, de organisatie waarvan hij sinds de oprichting in 2014 bestuurslid is. Daarnaast is Koedijker directeur Occee, organisatie en advies. Hij heeft een lange ervaring in HR-zaken, onder meer als HR-manager bij Koninklijke Vezet en RAVO Holding bv.

WERKVERMOGEN OP MAAT Huis van het Werk realiseerde van 2019 tot 2021, met behulp van een ESF-subsidie van 775k, het project Werkvermogen op maat. Het project bestond uit een bewustwordingscampagne, bijeenkomsten en het activeringsprogramma: FIT. Langer, leuker en gezonder werken. Samen inzetten op duurzame inzetbaarheid. In de special van NHN WERKT! nr 10 kunt u de verhalen lezen van de deelnemende werkgevers. MORGEN SLIM WERKEN IN NHN In 2022 en 2023 gaat Huis van het Werk inzetten op Leren en Ontwikkelen door het project MORGEN Slim werken in NHN. Door de SLIM-subsidie van 500k van het ministerie van SZW kunnen werkgevers nu gebruik maken van een bewustwordingscampagne, bijeenkomsten en een activeringsprogramma. Werkgevers gaan inzetten op veranderkracht en leervermogen in hun bedrijven en medewerkers. Kom naar de bijeenkomsten en doe mee!

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image