huis van het werk

augustus, 2021

Morgen slim werken in NHN

Een positieve leercultuur is voor de toekomst een belangrijk onderdeel van duurzaam werkgeverschap. Werkgevers en onderwijs (Huis van het Werk, Inholland Academy, Horizon College en STAN Partners) zetten daarom gezamenlijk in op een innovatieve, flexibele en veerkrachtige regionale ontwikkelingsgerichte arbeidsmarktcultuur in NHN.

Ze hebben daarom een aanvraag gedaan voor de SLIM-subsidie voor samenwerkingsverbanden, NHN SLIM 2021-2023, met Huis van het Werk als penvoerder, waar alle werkgevers in NHN vervolgens gebruik van kunnen maken. Door gezamenlijk in te zetten en te investeren op het leervermogen en de veranderkracht van organisaties en medewerkers maken we de versnelling mogelijk in NHN en kunnen we de uitdagingen voor de toekomst aan. Uitdagingen in NHN Mogelijke uitdagingen voor werkgevers zijn onder andere: hoe krijgen we huidige werknemers beter ingezet? Hoe krijgen we bij werkgevers, werknemers en onderwijs onder de aandacht dat de arbeidsmarkt van nu en de toekomst draait om flexibiliteit en ontwikkeling, maar ook dat in de arbeidsmarkt van de toekomst innovatie bestaat uit mens en werk? Hoe organiseer je een arbeidsmarkt op grond van skills als model voor een regionale ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt- cultuur? En waarmee kunnen we de kansenongelijkheid verminderen op de arbeidsmarkt en de samenwerking tussen werkgevers en onderwijs versterken? Plan van aanpak We gaan informatie ophalen uit de regio over de huidige en toekomstige uitdagingen en kansen op de arbeidsmarkt. Vervolgens initiëren we regionale bewustwording door communicatie, bijeenkomsten, activiteiten en adviezen voor alle werkgevers in NHN en gaan we Kennisfieldlabs en Ontwikkelexpedities ontwikkelen. « Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Renate Ooms, manager Huis van het Werk. info@huisvanhetwerk.nl

HUIS VAN HET WERK STRATEGISCH LIVE! DE IMPACT VAN DE VERANDERENDE SAMENLEVING Donderdag 2 september 2021 locatie: COOL kunst en cultuur in Heerhugowaard tijd: 14.00 - 17.30 uur Sprekers: IR. PAUL DE RUIJTER De Ruijter Strategie en Executive Lecturer aan Universiteit Nyenrode HVC Gertjan de Waard MBA, directeur KAPTEIN Mireille Kaptein, directeur PHILIPS Isabel Nagel-Dorrestijn, HR Business Partner

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image