huis van het werk

oktober, 2021

Meer gestructureerde aandacht voor vitaliteit

Senior Accountant en Relatiebeheerder Mathijs van Hooff: ‘Het meedoen aan de vitaliteitstest ervaar ik als zeer positief. Het is belangrijk dat je als werkgever ook naar andere aspecten kijkt die eraan kunnen bijdragen dat medewerkers goed in hun vel zitten. Hopelijk zorgt het ervoor dat collega’s zich meer realiseren dat een gezonde levensstijl zorgt voor meer kracht en energie.’

Bij De Hooge Waerder was het vitaliteitsbeleid tot nu toe nogal hapsnap. Om hier meer structuur in aan te brengen kwam het FIT-programma als geroepen. ‘Door te starten met de vitaliteitscheck hadden we een gericht vertrekpunt voor verdere acties’, aldus jurist en partner Pieter van Stempvoort. ‘Die zijn we nu volop aan het verkennen.’

‘Met de vitaliteitscheck van Vitalics gingen we meteen all the way’, vertelt Pieter. Zo’n 80 collega’s deden mee; het leeft dus behoorlijk. De algemene gezondheid en het stresslevel werden gemeten, er volgde een fysiek en lichamelijk onderzoek en tot slot was er een check door de fysiotherapeut. Onze resultaten komen overeen met het gemiddelde kantoor. Niet heel schokkend dus, maar dat betekent niet gelijk dat het ook goed is! Zo hadden een aantal collega’s een te hoge bloedruk; daar hebben ze zelf meteen actie op ondernomen.’ ‘Nu de vitaliteitscheck is geëvalueerd en de onderzoeksresultaten zijn doorgesproken, is het de bedoeling dat we ons vitaliteitsprogramma concreet gaan maken. Daarbij kijken we ook naar welke verantwoordelijkheden bij ons als werkgever liggen en welke bij de medewerkers zelf. In ieder geval willen we eens per twee of drie jaar eenzelfde check doen; zo weet je of je vooruitgaat. We gaan nu inventariseren wat mensen leuk vinden om te doen qua vitaliteit in brede zin. Als werkgever denk je al snel dat het een traject voor iedereen moet zijn. Maar juist op individueel niveau kan je veel meer van waarde zijn.’ ‘Dit traject combineren we trouwens met een tweede traject: we gaan tegelijkertijd kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen zich prettig voelen op het werk, dat ze er voldoening uit halen. Beide takken willen we meer gestructureerde aandacht geven, omdat ze allebei effect hebben op het werkplezier. De randvoorwaarden moeten goed zijn en waar nodig kunnen we onze mensen ondersteunen of een zetje geven. Daar willen we nu en de komende jaren actief mee bezig zijn en bijsturen waar nodig. Want ieder jaar kunnen de behoeften weer anders zijn.’ «

WERKVERMOGEN OP MAAT Huis van het Werk realiseerde van 2019 tot 2021, met behulp van een ESF-subsidie van 775k, het project Werkvermogen op maat. Het project bestond uit een bewustwordingscampagne, bijeenkomsten en het activeringsprogramma: FIT. Langer, leuker en gezonder werken. Samen inzetten op duurzame inzetbaarheid. In de special van NHN WERKT! nr 10 kunt u de verhalen lezen van de deelnemende werkgevers. MORGEN SLIM WERKEN IN NHN In 2022 en 2023 gaat Huis van het Werk inzetten op Leren en Ontwikkelen door het project MORGEN Slim werken in NHN. Door de SLIM-subsidie van 500k van het ministerie van SZW kunnen werkgevers nu gebruik maken van een bewustwordingscampagne, bijeenkomsten en een activeringsprogramma. Werkgevers gaan inzetten op veranderkracht en leervermogen in hun bedrijven en medewerkers. Kom naar de bijeenkomsten en doe mee!

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image