huis van het werk

augustus, 2021

Kijk naar buiten én vooruit

Over Paul de Ruijter Ir. Paul de Ruijter werkt al meer dan 25 jaar als begeleider van scenario- en strategieprojecten. Hij ontwikkelde zijn expertise bij Shell Group Planning in Londen, bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen in Amsterdam en bij Global Business Network in de VS. Sinds 1996 werkt De Ruijter met zijn team als De Ruijter Strategie aan internationale strategieprojecten voor overheden, brancheverenigingen en bedrijfsleven. Daarnaast is hij Executive Lecturer voor Universiteit Nyenrode, waar hij bij professionals en bestuurders het belang van een toekomstbestendige koers op de agenda zet. » Paul de Ruijter is spreker tijdens Huis van het Werk Strategisch op 2 september 2021. Meld u nu aan op huisvanhetwerk.nl

Nederland vergrijst, gaat van het aardgas af, robotiseert en verleent mantelzorg – om maar een paar toekomstige ontwikkelingen te noemen. Hoe moet je daar als ondernemer mee omgaan? En wat betekent dat voor het werkvermogen van werknemers? Strateeg en Executive Lecturer bij Universiteit Nyenrode Paul de Ruijter aan het woord.

Niemand is een eiland, zo luidt het gezegde. Wat er gebeurt in de wereld om ons heen is ook van invloed op onze gezondheid, competenties, normen & waarden en werk. Denk bijvoorbeeld aan de coronapandemie. Dat COVID-19 een grote impact heeft op onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal, spreekt voor zich. Maar ook het werk is in veel gevallen veranderd, door thuiswerken of de beperkende coronamaatregelen. Daardoor zijn er wellicht andere competenties nodig. En op de langere termijn zou corona ook impact kunnen hebben op onze normen & waarden, bijvoorbeeld onze houding ten aanzien van werk en de balans tussen werk en privé. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ‘de omgeving’ onderdeel is van het model van het Huis van Werkvermogen. In kaart brengen Maar je richten op de buitenwereld alleen is niet voldoende, zegt Paul de Ruijter. Hij heeft al meer dan 25 jaar ervaring met het begeleiden van scenario- en strategieprojecten voor (inter)-nationale klanten. ‘Je moet niet alleen kijken naar hoe de wereld vandaag is, maar juist naar de wereld van morgen. En het liefst nog verder. Dan zie je niet alleen wat er is, maar ook wat er gaat komen en kun je je er tijdig op voorbereiden.’ Wat kan er allemaal van invloed zijn op de wereld van morgen? Om dat in kaart te brengen, maakt De Ruijter gebruik van de ‘DE STEP’-methode. ‘Dat staat voor demografie, economie, sociologie, technologie, ecologie en politiek. Je moet nadenken vanuit deze gebieden en bedenken hoe veranderingen daarin van invloed kunnen zijn op jouw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) en robotisering. Welk effect heeft dat op jouw bedrijf en het werk dat jouw medewerkers doen? Of de energietransitie: daardoor gaat de vraag naar technisch personeel binnenkort enorm groeien. Die zijn immers nodig om gebouwen voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. Kun je dan nog steeds voldoende medewerkers aantrekken? Kortom: het gaat erom dat je je bewust bent van de grote ontwikkelingen en die tijdig kunt vertalen naar jouw bedrijf én naar jouw mensen.’ Samenleving, werk en het individu Ontwikkelingen die onze samenleving veranderen, hebben namelijk niet alleen een impact op de samenleving en op de bedrijven die daarin opereren. Zij hebben ook een impact op de medewerkers als individu en op de manier waarop zij hun werk uitvoeren. Daarom wordt in het kader van werkvermogen gekeken naar zowel impact in de samenleving als op het werk en het individu. Samen zorgt dit voor een volledig beeld, vindt ook De Ruijter: ‘Neem weer de energietransitie: dat brengt ook de overgang naar elektrische auto’s met zich mee. Als je automonteur bent, gaat jouw werk compleet veranderen. Dan sta je voor de keuze: ga je bijscholen of een ander vak kiezen? Of een ontwikkeling als vergrijzing. Dat heeft een enorme impact op de zorg: om die straks op peil te houden, zou 20 procent van Nederland in de zorg moeten werken! Door die groeiende vraag naar zorg bestaat er ook een grote kans dat jouw medewerkers hun werk straks met mantelzorg zullen moeten combineren. Hoe gaan zij dat regelen? En hoe ga je daar als werkgever mee om?’ Collectief bewustzijn Niet voor niets pleit De Ruijter ervoor dat ondernemers tijd maken voor reflectie. ‘Er zijn steeds meer ontwikkelingen met grootschalige impact, waarover je als ondernemer en werkgever moet nadenken. Daarvoor moet je tijd inplannen: iedere maand één dagdeel niet werken maar de rust nemen om na te denken over de buitenwereld en de toekomst. Dat is vele malen effectiever dan steeds harder te werken terwijl je je misschien in een doodlopende straat bevindt.’ Het verdient de voorkeur om dat niet in je eentje te doen, maar in samenspel met anderen. ‘Betrek anderen erbij. Ga erover in gesprek met je werknemers, met collega-ondernemers, met de vakvereniging waarvan je lid bent. Samen kom je tot betere plannen. En belangrijker nog: tot een collectief bewustzijn.’ Want, zo benadrukt De Ruijter, grote maatschappelijke ontwikkelingen overkomen ons niet alleen; we dragen er ook zelf aan bij. ‘Het is waardevol om als ondernemers onder elkaar ook na te denken over de omgeving die je samen aan het creëren bent. Is dat wel de wereld die je zou willen? Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie en het tekort aan technisch personeel dat daardoor dreigt. Welke oplossing kun je daarvoor bedenken, als Noord-Holland Noord? Waar wil je op inzetten? Samen heb je impact!’ Twee fundamentele keuzes Wanneer de economie opnieuw op volle toeren gaat draaien, zal vrijwel iedere ondernemer in Noord-Holland Noord te maken krijgen met krapte op de arbeidsmarkt, voorspelt De Ruijter. En in het kader van de enorme uitstroom van babyboomers die we de komende jaren zullen zien, zal die krapte alleen maar toenemen. Hij raadt ondernemers dan ook aan om in ieder geval alvast na te denken over twee belangrijke keuzes. ‘Kies je voor een groeistrategie, waarbij je meer van hetzelfde maakt, of voor een schaarste-strategie, waardoor je met minder verkopen meer kun verdienen? Dat heeft impact op het aantal medewerkers dat je nodig hebt. De tweede keuze is: ga je investeren in mensen of in technologie? Als retailer, bijvoorbeeld, sta je dan voor de keus tussen nieuwe kassamedewerkers aannemen of scanners en betaalzuilen plaatsen. Het zijn fundamentele keuzes die grote gevolgen hebben voor je bedrijf en je medewerkers, maar ook voor de maatschappij. En: voor het Noord-Holland Noord van de toekomst. Onderschat ze daarom niet en maak er echt tijd voor.’ «

Feiten en cijfers - 4,2 miljoen 65-plussers in 2030. Bijna een miljoen meer dan in 2019 - 1 op de 4 werkenden in zorg & welzijn in 2040. In 2020 was dat 1 op de 7 - 39.000 tot 72.000 nieuwe banen in 2030 dankzij het Klimaatakkoord

Bron: Eindrapport Toekomstverkenning Uitvoering werk en inkomen 2030 (december 2020). De Ruijter Strategie

10 zekerheden tot 2030 1. De economie is cyclisch en er zal tussen nu en 2030 weer een recessie zijn 2. De vergrijzing zet door 3. Het meeste werk zal te vinden zijn in zorg & welzijn 4. Ecologische grenzen zijn bereikt en de economie zal verduurzamen 5. Gebruik en mogelijkheden van data & techniek zal exponentieel blijven toenemen 6. Veel banen zullen verdwijnen en nieuwe zullen ontstaan 7. Er komt een nieuwe generatie op de arbeidsmarkt met weer andere karakteristieken 8. Levenslopen van mensen blijven dynamisch 9. Internationalisering zet door 10. De politiek blijft leidend voor de uitvoering

Bron: Eindrapport Toekomstverkenning Uitvoering werk en inkomen 2030 (december 2020). De Ruijter Strategie

HUIS VAN HET WERK STRATEGISCH LIVE! DE IMPACT VAN DE VERANDERENDE SAMENLEVING Donderdag 2 september 2021 locatie: COOL kunst en cultuur in Heerhugowaard tijd: 14.00 - 17.30 uur Sprekers: IR. PAUL DE RUIJTER De Ruijter Strategie en Executive Lecturer aan Universiteit Nyenrode HVC Gertjan de Waard MBA, directeur KAPTEIN Mireille Kaptein, directeur PHILIPS Isabel Nagel-Dorrestijn, HR Business Partner

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image