huis van het werk

februari, 2021

‘Het mentale aspect wordt steeds belangrijker’

David van der Welle HR-manager Team Sportservice NH

Voor Team Sportservice NH is sport en bewegen dagelijkse kost. Met kantoren in Schagen, Den Helder en Nibbixwoud zetten zo’n 75 medewerkers in de regio zich in om de samenleving gezond en vitaal te houden. ‘Dat doen we door voor gemeenten in de regio het sportbeleid uit te zetten’, aldus HR-manager David van der Welle. ‘Variërend van gymles op basisscholen en buurtsportcoaches tot sportieve dagbesteding voor GGZ-cliënten.’

Team Sportservice ondersteunt en begeleidt overheden, scholen en verenigingen bij de inzet van sport en bewegen. Betekent zo’n sportieve werkomgeving automatisch dat collega’s zelf ook allemaal fit en gezond zijn? Van der Welle: ‘Qua fysieke gezondheid zit het hier zeker goed. De meeste collega’s zijn sportief, sporten samen en dus is er op bewegingsgebied nauwelijks stimulering nodig. Toch zien we door burn-out en psychische klachten dat het mentale aspect van het werk steeds belangrijker wordt. De coronapandemie maakt het er ook niet beter op.’ Loopbaantrajecten ‘Daarom hebben we onlangs op vitaliteitsgebied een traject opgezet dat ingaat op het versterken van de mentale weerbaarheid. Laat werknemers bijvoorbeeld samen sporten. Dat is goed voor hun fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast stimuleren we collega’s via loopbaantrajecten om na te denken over hun toekomst. Puur maatwerk voor mensen die weleens wat anders willen. Of dat nu binnen of buiten de organisatie is, dat maakt niet uit. We willen dat collega’s aan het werk blijven, maar ook helpen in het maken van keuzes.’ Eigen Academy ‘Een van de voorwaarden van duurzaam werkgeverschap is dat mensen zich moeten blijven ontwikkelen. Daarom hebben we onze eigen Team Sportservice Academy, om via workshops en opleidingen je kennis en competenties te vergroten. Je skills en vaardigheden moet je up-todate houden omdat het werk ook verandert. Zo’n tien jaar geleden hadden veel functies een uitvoerende in plaats van coördinerende rol. Als buurtsportcoach ging je bij wijze van spreken met de bal onder de arm naar je werk. Die rollen zijn nu omgedraaid; nu is het juist zaak dat je een sterk netwerk opbouwt. Daar moeten we onze mensen dus wel in meenemen. Maar doordat we zoveel kennis in huis hebben en die ook volop met elkaar delen, leert jong van oud en andersom!’ « TEAM SPORTSERVICE IS PARTNER VAN HUIS VAN HET WERK. teamsportservice.nl

© 2021 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image