huis van het werk

februari, 2021

Focus op psychische kwetsbaarheid

Nygel Versteege

Hoe zet je als werkgever psychisch kwetsbare mensen in en wat heb je daar als organisatie voor nodig? Met het project Werkgeversfocus op psychische kwetsbaarheid wil het WerkgeversServicepunt NHN daar een antwoord op krijgen. Voor dit project zoekt het WSP nog zo’n vijftien gemotiveerde werkgevers.

Nygel Versteege is vanuit de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord betrokken bij het project. ‘Steeds meer organisaties willen naast een gezonde winst ook iets terugdoen voor de maatschappij. Daar spelen we met dit project op in. Om de stap naar werkgevers te maken en contacten te leggen zijn we vorig jaar samen met werkgeversvereniging AWVN en De Normaalste Zaak dit project gestart. Ons doel was om met name duurzame plaatsingen en meer inclusie op de arbeidsmarkt te realiseren voor psychisch kwetsbare mensen én om te kijken wat werkgevers daarvoor precies nodig hebben. Gaandeweg kwamen we erachter dat een daadwerkelijke plaatsing meer tijd en aandacht vraagt, en ook corona maakte het plaatsen er niet makkelijker op.’ Werkgeversperspectief ‘Met dit project zetten we in op het vergroten van de kennis bij werkgevers. We gaan in op wat psychische kwetsbaarheid precies is en welke vooroordelen en stigma’s er zijn. Wat zijn de do’s en don’ts bij het aannemen? En wat heb je als werkgever nodig om zo goed mogelijk ondersteuning te kunnen bieden, zodat de betreffende persoon meer kans heeft om zijn baan te behouden? Vanuit het perspectief van de werkgever volgen we het gehele proces, geven we handvatten en delen de deelnemers hun kennis en ervaringen. En zolang het project duurt is er altijd één vast aanspreekpunt en aansluiting met professionals uit de GGZ.’ Maatwerk ‘We hebben zoveel informatie voorhanden; zowel vanuit de organiserende partijen als van het werkgeversnetwerk dat zich hier al eerder mee bezig hield. Denk aan persoonlijke ervaringen, maar ook aan informatie over alle financiële regelingen rondom een match. Van alle projectdeelnemers inventariseren we straks 1-op-1 hun wensen; het is echt maatwerk! Maar het allermooiste vind ik toch wel dat je een kans biedt aan mensen die nu aan de zijlijn staan en die ontzettend graag willen werken.’ « Bent u geïnteresseerd om mee te doen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via contact@wsp-nhn.nl.

WerkgeversServicepunt NHN is een samenwerking tussen UWV en gemeenten en is het aanspreekpunt voor werkgevers die op zoek zijn naar personeel, meer willen weten over subsidies, omscholing, personeelsvraagstukken en /of sociaal ondernemen.

© 2021 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image