huis van het werk

dr. Doeschka Anschutz

HR-leverancier: The Lab of Life locatie: de Telefooncentrale in Alkmaar datum: 10 februari 2020 tijd: 13.00 - 14.30 uur aanmelden: huisvanhetwerk.nl

Vitale medewerkers: hoe stimuleer je eigen regie?

De waarde van medewerkers die zich fysiek en mentaal goed voelen wordt steeds duidelijker en veel organisaties besteden hier dan ook de nodige aandacht aan.

Het mooiste is wanneer medewerkers hier zelf een actieve rol in spelen, aangezien zij zelf vaak precies weten wat goed voor hen is. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe kun je hen stimuleren om veranderingen blijvend te implementeren? The Lab of Life speelt hierop in met een wetenschappelijk gevalideerde en succesvol gebleken methodiek. The Lab of Life organiseert voor partners van Huis van het Werk een interactieve workshop over gedragsverandering en eigen regie. Waar moet u op letten als u ervoor wilt zorgen dat medewerkers in uw organisatie zelf actief aan de slag gaan met het onderwerp ‘duurzame inzetbaarheid’, zodat er ook écht wat verandert? In deze workshop leert u meer over wat er nodig is om medewerkers te helpen komen van ‘willen’ naar ‘doen’ op het gebied van vitaliteit. Gedragswetenschapper dr. Doeschka Anschutz (oprichter The Lab of Life) legt de belangrijkste wetenschappelijke principes uit achter gedragsverandering. Trainers Marjan van Rhoon en Linda Nieuwenburg maken de vertaling naar hoe u dit in de praktijk kunt gebruiken om eigen regie bij medewerkers in uw organisatie te stimuleren. « The Lab of Life is HR-leverancier van Huis van het Werk. thelaboflife.nl

The Lab of Life is ontstaan uit een samenwerking tussen gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen en bedrijfskundigen met ervaring op het gebied van eHealth en vitaliteit. «

© 2020 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image