huis van het werk

januari, 2020

Op weg naar
beoordelen 2.0

Elk jaar weer voeren ruim 8,5 miljoen mensen functioneringsgesprekken met hun leidinggevende. De kosten: 70 miljoen euro. En dat terwijl 93% het gesprek als frustrerend ervaart. ‘Onder HR-adviseurs een hot topic. Het beoordelingsgesprek heeft z’n beste tijd gehad!’

HR-adviseurs worstelen steeds vaker met de vraag of de traditionele manier van beoordelen van medewerkers nog toereikend is. Jolanda Bakker: ‘Het huidige performance managementsysteem is duur en tijdrovend. Een momentopname, terwijl je juist continu feedback wilt op (team-)prestaties. Dat verhoogt naast de prestaties van medewerkers ook de tevredenheid, en de kans op stress en burnout gaat omlaag. Of jouw beoordeling nu een één of een vijf is, daar gaat het niet om!’

Beloning loskoppelen

‘De trend die je ziet, is dat organisaties als Achmea en ABN AMRO de old school beoordelingsgesprekken loslaten. Niet langer koppelen zij beloning aan beoordeling. Er wordt meer gekeken naar de context van organisaties, naar het type medewerker en z’n needs om goed te kunnen functioneren. Doelstellingen en prestaties bespreek je het hele jaar door in plaats van één keer per jaar dat verplichte gesprek dat iedereen frustreert. Daarnaast maken medewerkers steeds vaker zelf afspraken met hun manager om prestaties en ontwikkeling door te nemen. Persoonlijk ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid staan voorop.’

Visie aanbrengen

‘Maar wat dan wel als je het vertrouwde beoordelingsgesprek loslaat? Hoe bouw je dossiers op bij disfunctioneren? Voor velen voelt dat toch een beetje als de controle loslaten. En wat zijn de alternatieven? Iedere organisatie en ieder mens is anders. Het één op één overnemen van een systeem als dat van Achmea heeft daarom geen zin. Ons advies: zorg eerst voor een duidelijke visie van wat je als organisatie echt belangrijk vindt. Waar lopen jouw organisatie en medewerkers tegenaan bij de huidige systematiek? Onderzoek wat daar het best bij past. Niet vanuit je ivoren directie- of HR-toren, maar samen met je medewerkers. Zij zijn immers van cruciaal belang. En begin klein! Gooi niet meteen alles op de schop, maar test nieuwe inzichten bijvoorbeeld eerst uit bij één (functie)groep.’

Leren door creëren

‘Beoordelen gaat steeds meer toe naar maatwerk. Dat kan betekenen dat een organisatie per functiegroep verschillende manieren van beoordelen heeft. Zo heeft een zelfsturend team een andere werkwijze nodig dan een team van productiemedewerkers met repeterend werk. Binnenkort starten we een pilottraject bij een bedrijf uit de regio. Samen met een MT-lid en HR-adviseur onderzoeken we wat belangrijk voor hen is. Met een kleine groep medewerkers inventariseren we daarna hoe we leidinggevenden kunnen ondersteunen met de prestaties en ontwikkeling van hun team. We leren door te creëren en sturen bij waar nodig. In het project is er een actieve rol voor de eigen HR-adviseur. Met de bedoeling dat zodra wij weg zijn, zij er zelf mee verder kan!’ « H&S Adviesgroep is HR-leverancier van Huis van het Werk. hsadviesgroep.nl

Jolanda Bakker (50) is commercieel directeur H&S Adviesgroep en Regio Talent, fullservice HR-dienstverlener, A&O psychologe.

© 2020 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image