huis van het werk

18 maart, 2020

Kabinet neemt pakket van 8 nieuwe maatregelen voor banen en economie

Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW) 2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten) 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst) 4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK) 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK) 6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV) 7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector 8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

Waar kunnen ondernemers terecht.

© 2020 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image