huis van het werk

oktober, 2020

Het Nieuwe Werken

Over Marjolein ten Hoonte Na haar studie rechten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen trad Marjolein ten Hoonte in dienst van Randstad. Vanaf 2006 was zij directeur van onder meer Randstad Mobiliteitsdiensten en Randstad HR Solutions, en directeur Arbeidsmarkt bij Randstad Nederland. Sinds 2015 is Ten Hoonte directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland. In die functie houdt zij zich onder meer bezig met public affairs en de verbinding met het politieke domein. » MARJOLEIN TEN HOONTE IS SPREKER TIJDENS HUIS VAN HET WERK STRATEGISCH (ONLINE) OP 12 NOVEMBER MET ALS THEMA HET NIEUWE WERKEN.

Het Nieuwe Werken is binnen een paar maanden tijd het nieuwe normaal geworden. Maar het is pas de eerste stap op weg naar een nieuwe verdeling van arbeid, waarin zekerheid en aanpassingsvermogen centraal staan.

Het ‘nieuwe’ werken is voor velen van ons het ‘normale’ werken geworden sinds de uitbraak van de corona-pandemie. ‘Voor COVID-19 was het Nieuwe Werken – tijd- en locatieonafhankelijk werken dankzij technologie – een nice to have’, zegt Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland. ‘Het was niet vanzelfsprekend: er was enorm veel discussie over de voors en tegens. Als je werk dat toeliet, werd dat gezien als een luxe. Want vanuit huis werken is niet voor iedereen weggelegd. Denk aan de installateur die op pad moet om een verwarmingsketel op te hangen of de metselaar die niet vanachter de keukentafel een muur kan bouwen. Daarom werd er destijds al gewaarschuwd: denk goed na over hoe je met behulp van nieuwe technologie werk organiseert. Voorkom polarisatie en zorg dat het nieuwe werken niet alleen voor een handjevol uitverkorenen is weggelegd.’ Snelle omschakeling Toen brak de coronapandemie los. Binnen enkele dagen schakelde heel Nederland over op digitaal werken. Ineens kon het wel en ging het, mits apparatuur en verbinding voorhanden waren, ook goed. Daarmee leek alle discussie rondom het Nieuwe Werken voorbij, maar dat is slechts schijn. Ten Hoonte: ‘Wat aanvankelijk een tijdelijke oplossing leek te zijn, krijgt nu een meer permanent karakter. We gaan niet binnen afzienbare tijd weer 40 uur per week vanuit kantoor werken. Daarom moeten we goed gaan nadenken over wat het concreet betekent als medewerkers van één organisatie of bedrijf allemaal vanuit verschillende locaties werken. Wat doet dat met de band die je hebt met elkaar? Wat betekent het voor het werkplezier? Dat kan voor iedereen anders zijn. En dat vraagt om maatwerk van HR. Het gaat nu niet langer om het Nieuwe Werken, maar om het nieuwe organiseren van arbeid.’ Inzichten uit coronatijd Hoe gaan we arbeid organiseren in het coronatijdperk? Die uitdaging komt boven op de vraagstukken die al langer spelen: vergrijzing van de samenleving, digitalisering, globalisering, duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid, talentontwikkeling. Al die factoren samen zorgen voor een volatiele wereld. Dat vraagt enerzijds om zekerheid, anderzijds om aanpassingsvermogen. ‘De pandemie heeft veranderingen die er al aan zaten te komen, versneld’, licht Ten Hoonte toe. ‘Dat levert een aantal inzichten op waarmee we de komende periode iets moeten doen. Ten eerste: dat we de flexibilisering van de arbeidsmarkt goed moeten regelen, zodat iedereen zekerheid heeft en niet alleen de mensen met een vaste baan. De commissie Borstlap heeft hiervoor al een goede aanzet gegeven. Daarnaast moeten we ons bewust zijn wat de basis vormt van onze samenleving – zoals onderwijs, zorg, gemeentelijke diensten, de voedingsmiddelensector – en wat we daarvoor over- hebben. En bovenal moeten we goed nadenken over inclusiviteit en proactief oplossingen vinden voor sociale onrechtvaardigheid – denk aan de Black Lives Matter- beweging, bijvoorbeeld. Hoe we arbeid organiseren moet inclusief zijn en goed werken voor iedereen in de samenleving. Twee-deling moeten we koste wat kost zien te voorkomen en waar nodig nú oplossen.’ Leiderschap tonen De oplossingen moeten niet alleen van de overheid komen, vindt Ten Hoonte: ‘Deze tijd vraagt om leiderschap, van ons allemaal. Om samenwerking en “logoloos” nadenken over oplossingen en dan pas over het eigen deel. Om open te staan voor nieuwe verhoudingen en ons te verplaatsen in een ander. Kortom: we moeten over ons eigen belang heen kijken en het belang van de samenleving vooropstellen. Als het de samenleving goed gaat, gaat het ook goed met de bedrijven en organisaties en uiteindelijk ook met ons, als individu.’ Dat raakt aan duurzaam werkgeverschap: met gezonde werknemers werken aan een gezond resultaat. Maar ook aan een nieuw loopbaanbesef, bij werkgevers én werknemers. ‘Jarenlang hebben we de focus gelegd op de instap naar en uitstap van werk. Maar gezien het aanpassingsvermogen die de huidige arbeidsmarkt vraagt, moeten we juist aandacht besteden aan de overstap, tussen werkgevers maar ook tussen sectoren. Het moet normaal worden om van loopbaan te wisselen. Dat bijvoorbeeld een stewardess van KLM die daar nu boventallig is besluit om een aantal jaren in de zorg te gaan werken, waar de vraag naar handen groot is, om later in haar loopbaan wellicht weer terug te keren in de luchtvaartsector of misschien nog een andere passie of talent in zichzelf ontdekt. Bedrijven moeten elkaar opzoeken en elkaar helpen hierin. Tegelijkertijd moeten we die overstap ook makkelijker maken voor de werknemer, door zekerheid te blijven bieden gedurende zo’n traject.’ De regie over je loopbaan Loopbaanbesef hangt nauw samen met duurzame inzetbaarheid: nadenken en de verantwoordelijkheid nemen over je kansen op de arbeidsmarkt. Dat zou volgens Ten Hoonte al binnen onderwijsinstellingen moeten beginnen: ‘Studenten moeten weten welke kansen op de arbeidsmarkt hun studie biedt. Of er voldoende vraag is naar hun vakgebied. En zo nee, dan moeten ze bijvoorbeeld aanvullende vakken kunnen volgen of nieuwe vaardigheden aanleren die hun arbeidskansen vergroten. Zo help je ze om direct de regie te pakken over hun loopbaan.’ In balans Hoewel we de stap naar het Nieuwe Werken binnen zeer korte tijd wisten te maken, verwacht Ten Hoonte dat er voor de stap naar het nieuwe organiseren van arbeid meer tijd nodig zal zijn. ‘We moeten geduld hebben en de tijd nemen om zaken opnieuw uit te vinden. En: we moeten onderdeel zijn van de verandering zonder de Einstein ervan te willen zijn. Dus samen optrekken en echt naar elkaar luisteren om er samen van te leren. Ik ben ervan overtuigd dat alle factoren aanwezig zijn om een goed en eerlijk model neer te zetten, waarin zekerheid en aanpassingsvermogen in balans zijn.’ « randstad.nl

Veel mensen zijn productiever en gelukkiger door thuiswerken

Bron: onderzoek door de HowAmI-app van TNO, juli 2020

49% van werknemers wil (deels) blijven thuiswerken

Bron: onderzoek Nationale Vacaturebank en Intermediair, mei 2020

3,2 miljoen personen in Nederland vervullen cruciale beroepen

Bron: CBS, 4e kwartaal 2019

Huis van het Werk Strategisch Het Nieuwe Werken Donderdag 12 november locatie: de Telefooncentrale in Alkmaar of online tijd: 14.00 - 17.30 uur (inloop : 13.45 uur) Sprekers: NOORDWEST ZIEKENHUISGROEP Maurice van Bruggen, HR-manager KENNEMER WONEN Christel Reinders, HR-adviseur Bernadet Dekker, Casemanager verzuim VODAFONEZIGGO Roel Polmans, director Business Partners Sales Sherry Rafiq, director internal communications RANDSTAD Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO

© 2020 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved. 300920

image