huis van het werk

januari, 2020

guido de wit van de wit advocaten aover arbeidsjuridische kwesties

Gedragingen in de privésfeer reden tot ontslag?

In beginsel zijn gedragingen van de werknemer die zich in de privésfeer en buiten werktijd afspelen geen reden voor ontslag. Onder bepaalde omstandigheden kan dit anders zijn. Er dient dan een verband te bestaan tussen de gedragingen van de werknemer en de werkzaamheden die hij voor de werkgever verricht.

Voorbeeld: Het ontslag van een beveiliger die lid werd van een bekende motorclub kon volgens de kantonrechter standhouden. Geoordeeld werd dat het lidmaatschap van de motorclub niet samenging met het werk als beveiliger. Ter onderbouwing hiervan overwoog de kantonrechter dat de motorclub veelvuldig werd geassocieerd met criminele activiteiten en dat dit zich niet verhoudt met het feit dat werkgever en haar opdrachtgevers onvoorwaardelijk op hun beveiligers moeten kunnen vertrouwen. Deze materie verschilt van geval tot geval. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter ter beantwoording van de vraag of een privégedraging tot ontslag kan leiden, de volgende elementen in zijn beoordeling betrekt: - Wat bepaalt de arbeidsovereenkomst? - Tast het wangedrag van de werknemer de eer en goede naam van de werkgever aan? - Zijn de verhoudingen op de werkvloer aangetast en/of is de positie van de werknemer onhoudbaar geworden? - Wat zijn de gevolgen voor de werknemer en werkgever bij beëindiging dan wel voortzetting van de arbeidsovereenkomst? - Overige omstandigheden (bijvoorbeeld: de lange afwezigheid van de werknemer in verband met detentie). Naast bovenvermelde gezichtspunten is tevens een factor of er op het gebied van de normovertreding door de werkgever beleid is vastgelegd in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek.Wij adviseren u om uw arbeidsovereenkomsten en personeelshandboek nog eens goed onder de loep te nemen en te bekijken of de normen en waarden die u als bedrijf wenst uit te stralen hierin voldoende zijn opgenomen, zodat uw werknemers zich hiervan bewust zijn en hierop (indien noodzakelijk) kunnen worden aangesproken. «


Guido de Wit (46) is advocaat en eigenaar van Guido de Wit advocaten in Alkmaar. Guido studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam in het Ondernemingsrecht en Mediarecht en volgde de postdoctorale opleiding Insolventierecht en Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht.


© 2020 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image