huis van het werk

maart, 2019

Wat willen millennials

Wat zijn energiegevers en -vreters voor millennials? Dat is te lezen in het landelijke rapport van Careerwise & partners. Millennial-expert Bart Hessing, betrokken bij het onderzoek, ondervroeg 3.300 millennials, waarvan 650 uit de regio Noord-Holland Noord (dankzij de samenwerking met Huis van het Werk).

‘Generatiemanagement wordt echt een issue binnen bedrijven. De leeftijdsverschillen op de werkvloer worden steeds groter. Wat de generatie geboren tussen 1985 en 2000 belangrijk vindt, is bekend. Toch lukt het bedrijven niet om hun cultuur aan te passen aan die wensen, omdat het blijft bij abstracte begrippen. In ons onderzoek hebben we die begrippen rondom millennials, zoals autonomie en hiërarchie, concreet gemaakt. Zo blijkt zingeving voor een millennial een pragmatisch en geen idealistisch begrip. En vindt het merendeel persoonlijke ontwikkeling belangrijker dan professionele. Opvallend was dat millennials niet zo zeer moeite hebben met verwachtingen vanuit sociale media, de organisatie of thuis, maar vooral met die van zichzelf. Daarin hebben ze het gevoel alles perfect te moeten doen. Dit kan enorm veel stress opleveren. Om millennials te behouden is een cultuuromslag nodig. Een organisatie kan je zien als een sociaal systeem met sociale patronen van meerdere generaties. Maar zoals groente en fruit een houdbaarheidsdatum hebben, verouderen ook deze sociale patronen. Het past niet meer. Verandering is nodig. Die bereik je door dingen in je cultuur te brengen die belangrijk zijn voor jongeren. Naast communicatie, uitspreken van verwachtingen en verantwoordelijkheden, is informele omgang essentieel voor millennials. Dit zijn ze van huis en school uit gewend. De grap is dat de meeste managers precies weten hoe millennials in elkaar zitten, omdat ze hen zelf hebben gemaakt en gevormd. Thuis hebben ze een prima relatie: informeel en open. Terwijl op de werkvloer opeens vaak een andere pet wordt opgezet. Update uw bedrijfscultuur door dit te veranderen!’ «


Tips over de omgang met millennials

Creëer een informele cultuur en investeer in gelijkwaardig samenwerken

Bied kaders en geef eigen verantwoordelijkheid

Faciliteer organisatiebreed samenwerken en gebruik aanwezige creativiteit

Wees top-down transparant en stem verwachtingen af

Formuleer concrete doelen en geef duidelijke feedback

Maak gebruik van onderlinge verschillen en vul elkaar aan2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image