huis van het werk

maart, 2019

‘Van verzuim naar Werkvermogen’

Weg met de tunnelvisie! ENRGY in Business maakt zich al jaren hard voor een brede blik op duurzame inzetbaarheid, met het model van het Huis van Werkvermogen als basis. Directeur en medeoprichter Hidde Froentjes legt uit wat de grote meerwaarde is van kijken naar werkvermogen.

Waarom richt ENRGY in Business zich op werkvermogen?

‘Toen Martijn ten Bokum en ik als pas afgestudeerde fysiotherapeuten in 1999 ENRGY oprichtten, was preventie voor veel werkgevers nog geen onderwerp van gesprek – hoezeer we het ook aankaartten. Ons dienstenpakket was toen dus voornamelijk gericht op genezing van arbeidsklachten. Dat is langzamerhand veranderd, mede naar aanleiding van wijzigingen in wetgeving rondom ziekte en werk. De intrede van marktwerking in de arbodienstverlening in 2004 deed ons besluiten om ons werkgebied in die richting uit te breiden. En zo kwamen wij steeds vaker met directies en HR-afdelingen in gesprek, vaak vanuit verzuim. In verreweg de meeste gevallen bleek gaandeweg dat er meer speelde bij het verzuim dan medische factoren alleen. Wij zijn toen het model van Huis van Werkvermogen gaan inzetten om het gesprek daarover mogelijk te maken. Het is een model dat gebaseerd is op gedegen wetenschappelijk onderzoek, maar zo helder is qua taal en opzet dat het zowel door werknemers als werkgevers wordt omarmd.’

Waarom moet je verder kijken dan verzuimcijfers?

‘Als je alleen kijkt naar verzuim, kijk je maar naar een heel klein deel van je medewerkers. Als je je richt op werkvermogen, verbreed je je blik tot de gehele organisatie. Uit onderzoek blijkt dat naast fysieke en geestelijke gezondheid drie factoren het meest van invloed zijn op werkvermogen: heb je de mogelijkheid om je competenties te ontwikkelen, voel je je verbonden met de organisatie en collega’s én is er sprake van voldoende autonomie in het werk en de werkorganisatie. Dit zijn factoren die niet tijdens een regulier verzuimgesprek aan bod zullen komen – terwijl ze zo’n impact hebben! In een werkvermogenscan staan ze juist centraal. Aan de hand van de uitkomsten kunnen medewerkers direct zien waar het knelt en aan welke aspecten ze wellicht zelf meer aandacht kunnen besteden. Alle individuele scans samen geven directie en HR een beeld van de gehele organisatie en tools om op mogelijke knelpunten in hun beleid te anticiperen en actie te ondernemen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.’

Is het model geschikt voor alle bedrijven en organisaties?

‘Absoluut, ook en misschien wel vooral als het ziekteverzuim laag is. Vaak zien we in een bedrijf met een laag ziekteverzuim een hoge prestatiecultuur. Mensen hebben een groot gevoel van verantwoordelijkheid en buffelen maar door, putten zichzelf uit. Dit zijn vaak ondernemingen waarin de instroom, doorstroom en uitstroom heel hoog zijn. Dat vergt een enorme investering. Ik durf te stellen dat dat op termijn nog veel meer kost dan een hoog ziekteverzuim. Om maar te zwijgen van de negatieve impact op je aantrekkelijkheid voor nieuw talent.’

Wat is de meerwaarde van kijken naar werkvermogen?

‘Het model werkt voor zowel werknemer als werkgever. Als werknemer krijg je concrete handvatten waarmee je aan je duurzame inzetbaarheid kunt werken – over een groot aantal factoren heb je immers zelf de regie. Als werkgever biedt het Huis van Werkvermogen je een 360-graden-blik op je organisatie, waarmee je in staat bent vooruit te kijken en te anticiperen in plaats van alleen te reageren. Denk aan belangrijke thema’s zoals mantelzorg en (arbeids-)mobiliteit. Hoe is jouw organisatie toegerust om ruimte te bieden voor (mantel)zorgtaken of voor medewerkers in alle fasen van hun leven? Dat is bepalend voor de inzetbaarheid van je medewerkers, het verzuim en je employer-branding, nu en straks.’ « ENRGY is HR-leverancier van Huis van het Werk. enrgyinbusiness.nl


Alles over Duurzame Inzetbaarheid

Kom 28 maart 2019 naar Huis van het Werk Strategisch

locatie: De Telefooncentrale in Alkmaar, om 14.30 uur. toegang: gratis


Doe mee! Wilt u ook uw organisatie fit voor de toekomst maken? Het FIT-programma is speciaal ontwikkeld voorde regio NHN. Bij deelname kan subsidie via Huis van het Werk worden aangevraagd. Meer weten?Neem contact op met Renate Ooms, telefoon 06 29 15 90 39 / mail r.ooms@huisvanhetwerk.nl. Of kom op 28 maart naar Huis van het Werk Strategisch waar Hidde Froentjes van ENRGY in Business Group meer zal vertellen over het model van Huis van Werkvermogen en het FIT-programma. Ook Jeannet van der Krol van Blosse uit Heerhugowaard is aanwezig om de ervaringen van hun organisatie te delen.

© 2020 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image