huis van het werk

maart, 2019

Duurzame Inzetbaarheid

Kom donderdag 28 maart naar Huis van het Werk Strategisch.

locatie: De Telefooncentrale in Alkmaar

tijd: 14.30 - 17.30 uur met aansluitend netwerkborrel

toegang: gratis

Programma

ENRGY IN BUSINESS DIRECTEUR HIDDE FROENTJES

Weg met de tunnelvisie! ENRGY in Business maakt zich al jaren hard voor een brede blik op duurzame inzetbaarheid, met het model van het Huis van Werkvermogen als basis. Directeur en mede oprichter Hidde Froentjes legt uit wat de grote meerwaarde is van kijken naar werkvermogen.

BLOSSE, ÉÉN IN OPVANG EN ONDERWIJS HRM-ADVISEUR JEANNET VAN DER KROL

‘Uit de nulmeting in 2017 kwamen drie belangrijke aandachtsgebieden naar voren: gezondheid, persoonlijk leiderschap en de zwaarte van het beroep, mede door de administratieve last. Voor de eerste punten lanceerden we het Blosse Vitaalprogramma en voor de administratieve last zijn we een werkgroep gestart.’ Blosse heeft 1.000 werknemers en is gevestigd in Heerhugowaard en heeft 27 kindcentra.

HUIS VAN HET WERK LANCERING FIT-PROGRAMMA

Investeren in werkvermogen is investeren in de toekomst van uw organisatie. Door het FIT-programma van Huis van het Werk verkorten we de leercurve van werkgevers omtrent duurzame inzetbaarheid en verhogen we het rendement van het werkvermogen in NHN door:

  • Het organiseren van informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde werkgevers en hun interne ambassadeurs.
  • Met meerdere NHN-werkgevers kennis te delen, ideeën uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars ervaringen.
  • Ondersteuning te bieden in de interne-communicatie rondom het FIT-Programma.
  • Gebruik te maken van een subsidie van het Europees Sociaal Fonds die het belang van duurzame inzetbaarheid onderschrijft.
  • Regionale HR-leveranciers in te zetten, op basis van hun expertise, volgens de verdiepingen van Huis van Werkvermogen.
  • Huis van het Werk de coördinatie van het FIT-programma en de administratieve afwikkeling te laten uitvoeren.
  • Wie hiervan gebruik wil maken, kan instappen in het programma dat Huis van het Werk samen met ENRGY in Business Group heeft ontwikkeld speciaal voor partnerbedrijven en -organisaties in Noord-Holland Noord.

BAS VAN DE HATERD MODERNE HR-TECHNOLOGIE

Hoe kan je als HR-afdeling met de nieuwste technologie, bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers? Welke ontwikkelingen zijn er? Waar moet je op letten? En waar moet je beginnen? Kan technologie HR helpen met duurzame inzetbaarheid? Het antwoord is volmondig ja. Denk hierbij aan verschillende vormen van game-based assessment technologie waarmee je iemands cognitieve potentieel in kaart kan brengen. Waarmee je niet alleen kijkt naar wat iemand nu kan, maar ook naar wat mensen zouden moeten kunnen. En hoeveel potentieel ze nog hebben om beter te worden in bepaalde zaken. Of wat te denken van technologie die de beste leer- en feedbackstijl per persoon kan bepalen? En dan hebben we het nog niet over linguïstische analyses waarmee je kan kijken hoe betrokken de medewerkers zijn bij de organisatie en hoe de sfeer tussen afdelingen is. Op 28 maart neemt Bas van de Haterd u mee in al deze nieuwe ontwikkelingen. «

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image