huis van het werk


Leven Lang Ontwikkelen

Kom donderdag 20 juni 2019 naar Huis van het Werk Strategisch. locatie: de Telefooncentrale in Alkmaar tijd: 14.00 - 17.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur) toegang: gratis

SPREKERS: MARIËTTE HAMER Voorzitter Sociaal Economische Raad (SER) Leven Lang Ontwikkelen begint in regio’s, sectoren en onderwijsinstellingen Dr. RUUD GERARDS Projectleider/onderzoeker Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Universiteit Maastricht ‘Investeren in leren en ontwikkelen loont’ MINKE PIELAET HR-manager AZ voetbalclub, Alkmaar ‘AZ kent een echte ontwikkelcultuur’ CHRISTOPHE VANDEN EEDE VP Talent acquisition & Development for Belgium & The Netherlands Global head of Career Management ING ‘Leren is werken en werken is leren’ Aansluitend netwerkborrel.

MARIËTTE HAMER

Mariëtte Hamer is sinds september 2014 voorzitter van de SER. Van 1998 tot september 2014 was zij lid van de Tweede Kamer voor de fractie van de PvdA. Voor haar politieke loopbaan was zij onder andere hoofd van de afdeling Strategisch Beleid en Beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroeps Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en directeur van een instelling voor volwassenenonderwijs in Zuid-Holland. Hamer was in 1984 de oprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, de LSVb. Zowel de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt als emancipatievraagstukken zijn in al haar werkzaamheden belangrijke thema’s. «

Dr. RUUD GERARDS

Ruud Gerards is als senior onderzoeker, projectleider en docent werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek richt zich in brede zin op de duurzame employability van mensen, zowel vanuit het perspectief van HR verantwoordelijken bij werkgevers en beleidsmakers bij overheden, als vanuit het perspectief van individuele werkenden en werkzoekenden. Hij geeft onder meer leiding aan onderzoeksprojecten als de Arbeidsmarktmonitor Metalektro voor A+O-Metalektro en de evaluatiestudie naar de effecten van het Resilience@work-fonds voor Philips Nederland. Daarnaast richt hij zich met zijn onderzoek onder meer op de effecten van Het Nieuwe Werken op de bevlogenheid en het leergedrag van werknemers,  het stimuleren van werknemers om aan hun employability te werken en op de re-integratie van werkzoekenden. Hij doceert daarnaast over arbeidsmarkteconomie en menselijk kapitaal in de als Topopleiding bekroonde master opleiding in Learning and Development in Organisations en begeleidt promovendi en master studenten. «

MINKE PIELAET

Minke Pielaet is geboren en getogen in Alkmaar en sinds 2005 werkzaam in het HR vak. Via deeltijd opleidingen heeft ze haar HBO-HRM afgerond. Tot nu toe heeft ze veel verschillende organisaties gezien. Naast fulltime functies heeft ze ook consultancy werk gedaan; van high end fashion tot sociale werkvoorziening en alles wat daar tussen zit. De stap naar AZ voetbalclub heeft ze gemaakt omdat ze gelooft dat de topsportmentaliteit binnen organisaties het verschil gaat maken. Inmiddels is ze nu 2 jaar als HR-Manager werkzaam binnen AZ. «

CHRISTOPHE VANDEN EEDE

Christophe heeft iets met verandering. Na zijn studie rechten en algemeen management, begon hij bij Electrabel (nu Engie), een Belgisch elektriciteitsbedrijf, om de mentaliteit te helpen verschuiven van het leveren van energie aan bezorgpunten naar het bedienen van klanten. Later trad hij toe tot de HR-afdeling om Employer Branding op te bouwen en een kanaalstrategie op te zetten voor het rekruteren van nieuwe medewerkers. Hier werd hij besmet met digitale virus. Na 5 jaar werd hij Learning & Development-manager en zette hij zich in om een nieuwe leercultuur te ontwikkelen. Hij maakte ook deel uit van een projectgroep om het DNA van het bedrijf te digitaliseren, eerst voor België en later voor alle Europese eenheden. Van januari 2016 tot april 2017 was hij Chief Learning Officer bij Engie (Benelux). Na een tussenstap in de Telecomsector bij de Telenet Group (onderdeel van Liberty Global) als Chief Talent Officer, besloot hij over te stappen naar de ING Groep. Hij bekleedt daar momenteel de positie van VP Talent acquisition & Development for Belgium & The Netherlands, Global Head of Career Management. Verder is hij co-auteur van het boek ‘Sociale technologieën in bedrijven’ en voorzitter van de Belgische digitale HR-gemeenschap. «

© 2020 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image