huis van het werk

februari, 2019

STAN investeert in Huis van het Werk

STAN zet zich in voor de regionale arbeidsmarkt. Voor dit jaar ontving Huis van het Werk van STAN een subsidie van 80.000 euro. In gesprek met STAN-voorzitter Anneke Koster.

Waar staat STAN eigenlijk voor? ‘STAN is de afkorting voor de Stichting Arbeidsmarktstrategie Noord-West Holland. Vreselijk verouderde naam, wat mij betreft, maar die gaat dan ook al ruim veertig jaar mee. De stichting functioneert als foundation. Een goed doel, zou je kunnen zeggen, maar dan uitsluitend gericht op het stimuleren van economische bedrijvigheid in Noordwest Holland. Met onze financiële ondersteuning bevorderen we arbeidsmarktgerichte initiatieven.’ Wat beogen jullie hiermee? ‘Om die vraag te beantwoorden, is het leuk om iets over de ontstaansgeschiedenis te vertellen. Meer dan een halve eeuw geleden vormden Zaanse werkgevers samen met de gemeente Zaanstad en het lokale ziekenhuis een flexibele arbeidspool. Hierin werden piekdruktes opgevangen door werknemers collegiaal door te lenen. Vandaag de dag is het lastig om je hier een concrete voorstelling van te maken, want de arbeidsverhoudingen zijn natuurlijk enorm veranderd. Maar dit initiatief was een van de vroegste vormen van flexibele arbeidsrelaties. Uiteindelijk is STAN hieruit voortgekomen, met als doel: een levendige, veerkrachtige arbeidsmarkt.’ Waarom subsidieert STAN Huis van het Werk? ‘Hun missie en visie sluiten vrijwel naadloos aan bij die van ons.’ Mag de subsidie naar eigen inzicht besteed worden? ‘Tot op zekere hoogte. STAN subsidieert geen exploitatie, maar concrete, meetbare activiteiten en projecten. In dit geval bijvoorbeeld het ontwikkelen van deze krant, het opzetten van de Huis van het Werk Academie met een digitaal talentenplatform, en het behalen van de ESF-doelen voor duurzame inzetbaarheid. Na tussentijdse evaluatie bestaat de mogelijkheid tot verlenging van de ondersteuning met maximaal twee jaar.’ Ten slotte een persoonlijke vraag: hoe bent u in de rol van STAN-voorzitter terechtgekomen? ‘Als advocaat heb ik eens een zaak gehad tegen een Kamer van Koophandel in de regio. Die zaak heb ik toen met succes kunnen afronden. Ik was dan ook aangenaam verrast toen de directeur van deze Kamer van Koophandel mij vroeg of ik voorzitter van de stichting wilde worden. Hij was te spreken over mijn aanpak en nam de uitspraak duidelijk niet persoonlijk op.’ «

Anneke Koster, voorzitter STAN.

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image