huis van het werk

HR-leverancier: Agros locatie: Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar expert: Agros en All Inclusive At Work datum: 13 juni 2019 tijd: 09.00 - 11.30 uur aanmelden: info@huisvanhetwerk.nl

Samenwerken met een collega met beperking

Werkgevers hebben er met de Participatiewet een taak bij om actief medewerkers met een handicap of ziekte te voorzien van werk. De directie ziet kansen, de HR-professional wordt gevraagd om hier vorm aan te geven, maar hoe?

Tijdens deze workshop worden uw vaardigheden enorm uitgedaagd. U ervaart hoe het is om te functioneren met een beperking en hoe het is om te werken met collega’s met een (on)zichtbare uitdaging. Zo wordt u geconfronteerd met zintuiglijke, fysieke, chronische en psychische aandoeningen. Ervaringen worden gedeeld en u krijgt handvatten met aandachts- en actiepunten. Wij worden in deze workshop geholpen door Martine van All Inclusive At Work om u de juiste ervaring mee te geven. En wij zijn Agros. Agros staat voor de arbeidsmarkt bereikbaar maken voor iedereen. Op een actieve én betrokken manier. Wij bemiddelen voor iedere kandidaat, met of zonder arbeidsbeperking, een passende werkplek. Agros denkt in mogelijkheden en oplossingen. Wij leggen de focus op talent en competenties, zonder daarbij de sociale insteek uit het oog te verliezen. Agros is vanaf 2015 betrokken bij de start en de doorontwikkeling van het Huis van het Werk omdat wij geloven in samenwerken in en voor de regio. « agros.nl

agenda

• Welkom

• Workshop AGROS en ALL INCLUSIVE AT WORK

© 2020 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image