huis van het werk

maart, 2019

NHN moet aan de slag met Robotica

De impact van robotica neemt razendsnel toe. Van zorg tot industrie, overal worden robots ingezet. Ook de samenwerking tussen mens en robot wordt steeds intensiever. Taken veranderen, werk verdwijnt, nieuwe functies ontstaan. Om deze veranderingen het hoofd te bieden is kennis nodig. Hogeschool Inholland Alkmaar start dit najaar twee post hbo-opleidingen: Robot Vision en Robot Modeling.

‘Noord-Holland heeft veel maakbedrijven. Zij zijn een belangrijke motor voor onze economie. Deze bedrijven zijn vaak actief in een niche, maar bedienen wél een wereldmarkt.’ Cock Heemskerk is lector Robotica aan Hogeschool Inholland. ‘Waar robotisering voorheen alleen in bedrijven met grote serieproducties plaatsvond, zoals de auto-industrie, verandert dit in rap tempo. Robots worden steeds slimmer en flexibeler, waardoor ze ook kunnen worden ingezet voor kleinere serieproducties.’ Sociale robots Deze ontwikkeling zorgt voor een nieuwe automatiseringsgolf. Wereldwijd loopt Nederland echter achter. ‘Productielijnen worden meer gerobotiseerd. Niet alleen in de ruimtevaart en industrie, ook in branches als de zorg en land- en tuinbouw worden menselijke handelingen door robots overgenomen. Ook zie je dat sociale robots, bekend als ‘cobots’, op grote schaal in steeds meer maakbedrijven worden ingezet. De cobot is minder snel en sterk dan een industriële robot, waardoor die juist veilig direct met mensen kan samenwerken. Denk aan een assemblagelijn waar een cobot op het juiste moment iets aangeeft of vasthoudt. Het werkgebied van de robot overlapt met dat van de mens. Al deze ontwikkelingen zijn van invloed op het personeelsbeleid van organisaties.’ Behoud marktpositie Bedrijven in Noord-Holland moeten volgens Heemskerk een opleidingsslag maken om hun marktpositie niet te verliezen. ‘Huidig technisch personeel is opgeleid in één specialisme als werktuigbouw, elektrotechniek of informatica. Er is behoefte aan technische mensen die over de grenzen van hun vakgebied heen kunnen kijken.” Robots worden volgens Heemskerk in de toekomst onze vanzelfsprekende collega’s. ‘Toepassing van robotica vraagt dus om deskundige medewerkers die in staat zijn te communiceren met alle specialismen die een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een robot.’ «

Robot Vision en Robot Modeling starten in september 2019 bij Hogeschool Inholland. Meer informatie is te vinden op inholland.nl

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image