Impressie Huis van het Werk Strategisch op 20 juni over Leven Lang Ontwikkelen

Het was een groot succes! Huis van het Werk Strategisch met als thema Leven Lang Ontwikkelen was een boeiende en zeer gevarieerde middag. Samen met meer dan 100 werkgevers en vertegenwoordigers uit onderwijs en overheid deelden we kennis met sprekers als Mariëtte Hamer, Ruud Gerards, Minke Pielaet en Christophe Vanden Eede. Door de verschillende invalshoeken en expertise van de sprekers kwam de complexiteit van het thema prachtig naar voren.

Huis van het Werk bedankt iedereen die deze middag tot een succes hebben gemaakt. Tot 28 november bij Huis van het Werk Strategisch met als thema HR-Analytics!

Voor de partners van Huis van het Werk: tot 4 juli bij Huis van het Werk Meet & Match bij Van der Laan in Zwaag. «


Renate Ooms, manager Huis van het Werk.

Occo Koedijker, voorzitter Huis van het Werk.


Mariëtte Hamer, Sociaal Economische Raad (SER).
Dr. Ruud Gerards, Universiteit Maastricht.

Collega's Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheied

Minke Pielaet, AZ voetbalclub.

Christophe Vanden Eede, ING.


© 2020 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image