huis van het werk


Huis van Werkvermogen

Het FIT-programma heeft als doel langer, gezonder en leuker werken. Het is gebaseerd op het model van het Huis van Werkvermogen van de Finse wetenschapper Juhani Ilmarinen. Het werkvermogen wordt gezien als een huis dat uit verschillende verdiepingen bestaat. Iedere verdieping draagt bij aan de sterkte van dat werkvermogen.

De basis: Gezondheid

De basis van het huis, of het fundament van een goed werkvermogen, is de gezondheid van de medewerker. Een goed werkvermogen steunt op een goede lichamelijke en psychische gezondheid.

De eerste verdieping: Competenties

De eerste verdieping staat symbool voor de competenties van de medewerker. Voor een goed werkvermogen moet deze beschikken over de juiste mix van kennis en vaardigheden om de functie uit te oefenen.

De tweede verdieping: Normen en waarden

De tweede verdieping van het huis heeft te maken met de normen en waarden van de medewerker. Het gaat hier om waarden die de medewerker drijven, zoals respect, waardering en rechtvaardigheid, maar ook om de band met de organisatie. Kan de medewerker zich vinden in de waarden en normen van de organisatie? Wat is zijn houding tegenover werk, hoe gemotiveerd is hij? Waarden en normen kunnen veranderen gedurende de loopbaan, bijvoorbeeld door een gewijzigde gezinssituatie (bv. de geboorte van een kind)maar ook wanneer de organisatiecultuur van het bedrijf wijzigt.

De derde verdieping: Werk

De derde verdieping vertegenwoordigt niet alleen de werkomstandigheden, de inhoud van het werk en de werkeisen, maar ook het management en het leiderschap. De werklast, de taakverdeling en de manier waarop het bedrijf geleid wordt bepalen mee het werkvermogen van de medewerkers. Alle verdiepingen zijn onderling verbonden en beïnvloeden elkaar.

De vierde verdieping: Omgeving

De vierde verdieping omschrijft externe bronnen. Dit symboliseert het contact met de directe omgeving. De normen en waarden en de houding van een medewerker worden beïnvloed door het gezin, de vrienden, de deelname aan de samenleving. Met andere woorden: de directe omgeving en de activiteiten buiten het werk beïnvloeden dagelijks het werkvermogen. Positieve en negatieve ervaringen buiten het werk worden meegenomen naar het werk en omgekeerd. Een goede werk-privé balans is daarom ook noodzakelijk voor een goed werkvermogen. «

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image
image