huis van het werk

mei, 2019

organisatie: Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

locatie: Alkmaar

doel: ONHN versnelt de economische en maatschappelijke vooruitgang in NHN als bruggenbouwer tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen

‘Economische vooruitgang kan niet zonder het bedrijfsleven’

‘Dat is precies de reden dat het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord actief betrokken is bij bedrijven en ze begeleidt bij groei, innovatie en bedrijfsverplaatsing. Ondernemers melden zich bij ons met hun vragen en zelf benaderen we bedrijven ook actief met accountmanagement. Wij kunnen individueel maatwerk bieden op het gebied van financiering, business development en bedrijfsvestiging of uitbreiding. Zeker wanneer sprake is van innovatie brengen wij bedrijven met soortgelijke vraagstukken in contact en proberen wij door een clusteraanpak structuurversterkend te werken. Zo lopen er op dit moment innovatieprojecten bij een cluster van composietbedrijven en bij bedrijven in de maakindustrie, gebundeld in TechValley. Innovatie en investeringen: vaak gaat dit gelijk op met een stijgende vraag naar goed geschoolde medewerkers – die steeds lastiger te vinden zijn. Door goede contacten met het onderwijs, maar ook bijvoorbeeld door samenwerking met het Huis van het Werk, kunnen oplossingen worden gevonden. Samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers is daarbij cruciaal.’ « nhn.nl

Thijs Pennink, directeur ONHN.

2022 Huis van het Werk Concept en realisatie: Storytelling2025

image