huis van het werk

locatie: H&S Adviesgroep, Arcadialaan 28b, 1813 KN Alkmaar expert: H&S Adviesgroep datum: Donderdag 19 september tijd: 15.00 - 17.30 uur aanmelden: info@huisvanhetwerk.nl

De optimale medewerkersreis binnen jouw organisatie

Steeds meer organisaties, ook in Noord-Holland, realiseren zich dat gelukkige medewerkers de sleutel zijn tot meer innovatie, resultaat en succes. Organisaties die actief werken aan gelukkige medewerkers zijn beter in staat nieuw talent aan te trekken en hebben bovendien minder last van verloop.

Het perspectief van het HR beleid verschuift hierdoor: van een organisatie centraal naar een medewerker centraal perspectief (uiteraard nog steeds binnen het speelveld van de organisatiedoelstelling). Wil je ervaren hoe je de medewerkersreis voor jouw organisatie zo inspirerend mogelijk maakt? Neem, liefst samen met een collega, deel aan onze workshop! Tijdens de workshop gaan we vooral actief aan de slag! We ’mappen’ de medewerkersreis binnen jouw organisatie en brengen positieve en negatieve ervaringen die medewerkers opdoen tijdens de verschillende fasen die zij doorlopen in het contact met de organisatie in kaart. Aan de hand van het principe van Design Thinking onderzoeken we hoe je ‘afhaakmomenten’ in jouw medewerkersreis kunt ombuigen tot verrasmomenten waarmee je het verschil kunt maken. Bouwen aan een sterke employee experience gaat verder dan alleen HR. We merken dat samenwerking tussen HR en Facility, Marketing & Communicatie en IT heel krachtig werkt, ook tijdens de workshop! We nodigen je dan ook van harte uit om samen met een collega van een andere afdeling deel te nemen aan deze workshop.

Na de workshop:

  • ben je meegenomen in een nieuwe kijk op HR beleid en ben je bekend met de principes van employee experience en de toegevoegde waarde hiervan voor jouw organisatie
  • ben je bekend met een aantal inspirerende best practices op het gebied van employee experience
  • heb je ervaringen op het gebied van employee experience kunnen uitwisselen met andere organisaties uit de regio en van elkaar kunnen leren
  • heb je (een deel van) de medewerkersreis binnen jouw organisatie in kaart gebracht en heb je een actieplan (gebaseerd op de principes van Design Thinking) om de medewerkersreis vanuit een medewerkers perspectief verder te herontwerpen
  • krijg je een aantal praktische tools en handvatten om direct mee aan de slag te gaan

Agenda:

  • Welkom
  • Workshop De optimale medewerkersreis binnen jouw organisatie
  • Netwerkborrel

© 2020 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image