huis van het werk

augustus, 2019

Nieuw: realtime arbeidsmarkt-informatie

Arbeidsmarktinzicht.nl levert transparante informatie over de arbeidsmarkt essentieel voor zowel overheden, onderwijs, werkgevers als werknemers. Ook voor werkgevers in Noord-Holland Noord is deze informatie nu beschikbaar.

Het beschikken over goede en actuele informatie is een absolute voorwaarde om effectief te kunnen reageren op de bewegingen in de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktinzicht geeft alle informatie over de kansen en bedreigingen en ondersteunt en stimuleert daarmee het gesprek en de samenwerking binnen en tussen de regio's. De basis van Arbeidsmarktinzicht.nl is een unieke bundeling van realtime arbeidsmarktinformatie uit bronnen zoals CBS, UWV, SBB, LISA en Jobfeed en de mogelijkheid om daar gewenste arbeidsmarktinformatie uit te destilleren. De website heeft een brede en wetenschappelijke basis. De data over arbeidsmarkt, onderwijs, economie en competenties zijn verzameld, gebundeld en met elkaar in verbinding gebracht. Verder deelt het data en zorgt voor duiding als fundament voor beleidsontwikkeling en resultaatgerichte acties. Om snel inzicht te krijgen in de visualisaties van Noord-Holland Noord kunt u via het filtermenu (links in het scherm bij Data) een bepaald (sub)thema, sector of beroep selecteren. Mede door de inzet van de Provincie Noord-Holland, RPAnhn, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben werkgevers vanaf nu toegang tot ArbeidsmarktInzicht.nl

Arbeidsmarktinzicht.nl in het kort:

  • realtime arbeidsmarktinformatie
  • nieuws over trends in de arbeidsmarkt
  • duiding van ontwikkelingen
  • een dashboard waarin alle informatie geselecteerd wordt voor de eigen arbeidsmarktanalyse
  • mogelijkheden om arbeidsmarktinformatie te delen.

Betrokken provincies: Utrecht, Noord-Brabant, Limburg, Drenthe, Overijssel. Betrokken regio’s: Noord-Holland Noord, Rijnmond, Brainport Eindhoven. Thema’s: Economie, Conjunctuur, Vestigingen, Werkgelegenheid, Vacatures, Bevolking, Beroepsbevolking, Sociale zekerheid, Werkloosheid, Onderwijs, Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, MobiliteitInkomen. «

ONTSTANE VACATURES, NAAR BEROEPSKLASSE Het totaal van alle ontstane vacatures in een bepaalde periode en in een bepaald gebied. In de beschrijving van de vacaturemarkt wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal ontstane (nieuwe) vacatures en het aantal openstaande vacatures op een bepaald moment. Bij de ophoging van de gegevens van Textkernel naar de totalen van het CBS worden vacatures via intermediairs buiten beschouwing gelaten, omdat zij moeilijk aan een sector zijn toe te wijzen. Bij de gegevens van het UWV over nieuwe vacatures wordt hier wel rekening mee gehouden, zodat tussen beide bronnen verschillen bestaan in het aantal vacatures naar beroepsklasse en beroepsgroep. Peilmoment: per kwartaal Bron: Textkernel, Panteia, CBS

© 2020 Huis van het Werk. Concept en realisatie: Storytelling2025. All rights reserved.

image